News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

Public consultation on energy efficiency in buildings

The Building Regulations Office (BRO) yesterday published the draft document for public consultation on the introduction of the EU methodology to calculate the energy efficiency in buildings.
The following is the media release issued by the Department of Information yesterday. To view the draft document, visit https://secure2.gov.mt/epc/home?l=1.

PUBLIC CONSULTATION ON ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS
The Building Regulations Office (BRO) within the Ministry of Transport and Infrastructure has launched a document for public consultation on the way each European Union Member State has to implement Directive 2010/31/EU on energy efficiency in buildings.
According to this Directive, each Member State, including Malta, has to apply a methodology to calculate the energy efficiency in buildings according to the general framework specified in Annex I of this same Directive.
Through this methodology, each Member States independently, according to its climate and the buildings in that country, should calculate the optimal level of minimum requirements for the energy efficiency in buildings.
These new requirements mean that the consumer will have lower building costs as well as lower costs of use over a 30-year period. Apart from this, buildings that fulfil these new requirements give a better quality of life to users due to a higher quality.
These new requirements also encourage the use of environmentally friendly products and the development of systems and energy efficient materials in new buildings and those that are being renovated, as well as to increase employment in the construction sector related to environment-friendly technology, including that of renewable energy.
These documents, based on these calculations, are being submitted for public consultation. The closing date for this public consultation is Thursday, 13 August, 2015. The relative docucments can be read on the website www.epc.gov.mt, while anyone wishing to contact the Building Regulations Office can do so by phoning 22927134 or 22927634, or sending an e-mail to bro.mti@gov.mt.

 

KONSULTAZZJONI PUBBLIKA DWAR IR-RENDIMENT TAL-BINI FL-UŻU TAL-ENERĠIJA
L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini (BRO) fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, nieda dokument għall-konsultazzjoni pubblika dwar il-mod ta’ kif kull Stat Membru fl-Unjoni Ewropea għandu jimxi biex isegwi d-Direttiva 2010/31/EU dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija.
Skont l-istess Direttiva, kull Stat Membru, inkluż Malta, għandhom japplikaw metodoloġija għall-kalkolu tar-rendiment ta’ bini fl-użu tal-enerġija, skont il-qafas ġenerali speċifikat fl-Anness I tal-istess Direttiva.
Permezz ta’ din il-metodoloġija, l-Istati Membri, kull wieħed indipendenti skont il-klima u l-bini ta’ dak il-pajjiż, għandhom jikkalkulaw il-livell ottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment fl-użu tal-enerġija fil-bini.
Dawn ir-rekwiżiti ġodda jfissru li l-konsumatur se jkollu inqas spejjeż meta jqis l-ispejjeż tal-bini kif ukoll l-ispejjeż għall-użu tiegħu għal perjodu ta’ 30 sena. Barra minn hekk, bini skont dawn ir-rekwiżiti ġodda jagħti kwalità ta’ ħajja aħjar lil min jużah minħabba li jkun ta’ kwalità aħjar.
Dawn ir-rekwiżiti ġodda jgħinu wkoll biex jintużaw teknoloġiji favur l-ambjent u l-iżvilupp ta’ sistemi u materjali effiċjenti fl-użu tal-enerġija f’bini ġdid u dak li jkun rinovat, kif ukoll biex jikbru l-impjiegi fis-settur tal-kostruzzjoni relatati ma’ teknoloġija favur l-ambjent, inkluż dik ta’ enerġija rinovabbli.
Dawn id-dokumenti li qegħdin jiġu sottomessi għall-konsultazzjoni pubblika huma bbażati fuq dawn il-kalkoli. Din il-konsultazzjoni pubblika tagħlaq il-Ħamis 13 t’Awwissu 2015 u d-dokumenti relattivi jistgħu jinqraw fuq is-sit www.epc.gov.mt filwaqt li min ikun jixtieq jagħmel kuntatt mal-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini jista’ jagħmel dan fuq in-numri tat-telephone 22927134 jew 22927634 jew jibgħat email fuq bro.mti@gov.mt.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors