News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA welcomes Outdoor Catering Policy and new Sanitary laws

The Malta Developers Association welcomes with satisfaction the policy on Outdoor Catering and the new Sanitary Regulations law.

While the Outdoor Catering Policy is a measure that makes the lives of those operating restaurants much easier and lessens bureaucracy, the new Sanitary Regulations law updates laws that had been enacted more than a century ago. Therefore, there was not doubt that they needed to be updated to today’s needs.

The two measures are not only pro Business, but take into consideration the environment and at the same time protect citizens. These were enacted after wide consultation, including a vote of approval on the Policy on Outdoor Catering.

The MDA appeals to the Government to follow this line of action in other policies.

13June, 2016

———————

L-MDA tilqa’ l-policy dwar Outdoor Catering u l-liġi tas-Sanità

Il-Malta Developers Association (MDA) tilqa’ b’sodisfazzjon il-policy dwar l-Outdoor Catering u l-liġi l-ġdida tas-Sanità.

Filwaqt li l-Outdoor Catering Policy hija miżura li ser tiffaċilita l-ħajja u tnaqqas il-burokrazija b’mod sostanzjali ta’ min qiegħed jopera r-ristoranti, fejn tidħol il-liġi tas-Sanità ġew aġġornati liġijiet li kienu ilhom fis-seħħ għal aktar minn mitt sena. Għaldaqstant, ma kien hemm l-ebda dubju li kellhom jiġu aġġornati għaż-żminijiet ta’ llum.

Iż-żewġ miżuri mhux biss huma pro Business, iżda jieħdu konsiderazzjonijiet ambjentali u fl-istess ħin jagħtu protezzjoni liċ-ċittadin. Dawn saru b’konsultazzjoni wiesgħa, saħansitra anki b’vot minn esperti fuq il-policy dwar l-outdoor catering.

L-MDA tappella lill-Gvern sabiex jimxi b’dan il-mod f’policies oħra.

13 ta’ Ġunju, 2016

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors