News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA WARNS DEVELOPERS ON ETHICS BREACHES

The Malta Developers Association (MDA) has received a number of complaints from persons who bought apartments with the condition that the developer had to finish the common parts in an indicated time frame and subsequently this work was not carried out. In some cases buyers completed the finishing works inside the flat but their property cannot be used since the developer failed to honour his commitments.
MDA feels that this conduct is a breach of its members’ code of ethics, shows lack of seriousness and gives a bad name to all developers. The association is striving as much as it can to ensure that its members act in a serious and professional way, and is not going to tolerate those who, through such conduct, give a bad impression on all developers in general.
In these circumstances the MDA is giving notice that, if these circumstances persist, it would have no option but to publish the names of these developers so that the public and those intending to purchase a property would be informed of this misconduct.

17 May, 2012

——————

STQARRIJA GHALL-ISTAMPA

TWISSIJA MILL-MDA FUQ KSUR TAL-ETIKA

Il-Malta Developers Association (MDA) irċeviet numru ta’ lmenti minn persuni li xtraw appartamenti bil-kondizzjoni li l-iżviluppatur ilesti l-partijiet komuni fi żmien indikat u imbagħad dan ix-xogħol baqa’ ma sarx. F’xi każi min xtara l-appartament tiegħu lesta dak li kien għad jonqsu jsir iżda xorta ma jistax jużah għax l-iżviluppatur naqas milli jonora l-obbligi tiegħu.
L-MDA tħoss li dan l-aġir huwa ksur tal-kodċi tal-etika tal-membri tagħha, juri nuqqas ta’ serjetà u jagħti fama ħażina lill-iżviluppaturi kollha. L-assoċjazzjoni qed tirsisti kemm tiflaħ sabiex tassigura li l-membri tagħha jaħdmu b’mod serju u professjonali u mhux se tittolera lil min bl-aġir tiegħu jagħti impressjoni ħażina dwar l-iżviluppaturi in generali.
Fiċ-ċirkostanzi, l-MDA twisssi illi jekk dawn iċ-ċirkostanzi jippersistu, hi ma jkollhix triq oħra għajr li xxandar l-ismijiet ta’ dawn l-iżviluppaturi biex il-pubbliku in generali u dawk li qed jikkonsidraw li jixtru proprjetà jkunu avżati b’dan in-nuqqas.

17 ta’ Mejju, 2012

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors