News

Interesting article on the Times of Malta by Perit Michael Falzon, Honorary President of the Malta Developers Association.

Friday, February 23rd, 2018

article

MDA favours strengthening of the law for better protection against fire hazards

Thursday, February 22nd, 2018

The Malta Developers Association welcomes in the most positive manner the news announced by Infrastructure Minister Ian Borg that laws on protection against fires in buildings are to be consolidated as part of the reform in the construction sector.

As the Minister rightly said, the law on security against fires in buildings is currently sporadic and fragmented, and the MDA feels that this reform, which will enable the law to be strengthened in this area, is urgently needed.

Read more »

older news

MDA on changes to SmartCity Master Plan

The Malta Developers Association refers to the proposed changes in the Master Plan of SmartCity that have been requested by the developers of the area.

It is obvious that the changes requested are a radical departure from the original purpose of the project that was meant to be an IT hub employing over 5,000 persons.

While that vision could have justified the very low price with which public land was transferred to the developers of SmartCity, the proposed changes in the Master Plan render the project another real estate development in competition with private developers who pay very high prices to purchase developable sites.

In the circumstances, the MDA strongly insists that the requested changes in the SmartCity Master Plan should only be approved by Parliament if the cost of the land to the developers is increased substantially and equitablyto match current market prices.

The MDA has professional advice that the current state of the property market is a very healthy one and that the possibility of a property bubble is very remote. However, the sudden addition of a large number of residential units built on land acquired at an unreasonably low cost could negatively affect the current positive outlook of the property market.

13 July, 2017

———————

L-MDA fuq bidliet fil-Master Plan ta’ SmartCity

Il-Malta Developers Association (MDA) tirreferi għall-bidliet proposti fil-Master Plan ta’ SmartCity mitluba mill-iżviluppaturi taż-żona.

Hu ovvju li l-bidliet mitluba huma radikalment differenti mill-għan oriġinali tal-proġett li kien maħsub ikun IT village li timpjiega 5,000 ruħ.

Waqt li l-prezz daqshekk baxx tal-art pubblika li ġiet trasferita lill-iżviluppaturi ta’ SmartCity seta’ kien ġustifikat għal dan il-għan, permezz tal-bidliet proposti fil-Master Plan, il-proġett ser jieħu żvolta ta’ real estate li jikkompeti ma’ żviluppaturi privati li jħallsu prezzijiet għoljin ħafna biex jixtru siti li jistgħu jiġu żviluppati.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-MDA tinsisti bil-qawwa kollha li dawn il-bidliet mitluba fil-Master Plan ta’ SmartCity għandhom jiġu approvati biss mill-Parlament jekk il-prezz tal-art lill-iżviluppaturi oriġinali jiżdied b’mod sostanzjali u ġust biex jirrifletti l-valur tas-suq.

L-MDA għandha parir professjonali li bħal issa s-suq tal-proprjetà hu b’saħħtu ħafna u li l-possibbiltà ta’ bużżieqa fil-prezzijiet hi remota ħafna. Però, iż-żieda f’daqqa ta’ numru kbir ta’ postijiet residenzjali mibnijin fuq art li nxtrat bi prezz ferm inqas minn dak tas-suq tista’ tħalli effett negattiv fuq il-perspettiva pożittiva fuq is-suq tal-proprjetà.

13 ta’ Lulju, 2017

——————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors