News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA on changes to SmartCity Master Plan

The Malta Developers Association refers to the proposed changes in the Master Plan of SmartCity that have been requested by the developers of the area.

It is obvious that the changes requested are a radical departure from the original purpose of the project that was meant to be an IT hub employing over 5,000 persons.

While that vision could have justified the very low price with which public land was transferred to the developers of SmartCity, the proposed changes in the Master Plan render the project another real estate development in competition with private developers who pay very high prices to purchase developable sites.

In the circumstances, the MDA strongly insists that the requested changes in the SmartCity Master Plan should only be approved by Parliament if the cost of the land to the developers is increased substantially and equitablyto match current market prices.

The MDA has professional advice that the current state of the property market is a very healthy one and that the possibility of a property bubble is very remote. However, the sudden addition of a large number of residential units built on land acquired at an unreasonably low cost could negatively affect the current positive outlook of the property market.

13 July, 2017

———————

L-MDA fuq bidliet fil-Master Plan ta’ SmartCity

Il-Malta Developers Association (MDA) tirreferi għall-bidliet proposti fil-Master Plan ta’ SmartCity mitluba mill-iżviluppaturi taż-żona.

Hu ovvju li l-bidliet mitluba huma radikalment differenti mill-għan oriġinali tal-proġett li kien maħsub ikun IT village li timpjiega 5,000 ruħ.

Waqt li l-prezz daqshekk baxx tal-art pubblika li ġiet trasferita lill-iżviluppaturi ta’ SmartCity seta’ kien ġustifikat għal dan il-għan, permezz tal-bidliet proposti fil-Master Plan, il-proġett ser jieħu żvolta ta’ real estate li jikkompeti ma’ żviluppaturi privati li jħallsu prezzijiet għoljin ħafna biex jixtru siti li jistgħu jiġu żviluppati.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-MDA tinsisti bil-qawwa kollha li dawn il-bidliet mitluba fil-Master Plan ta’ SmartCity għandhom jiġu approvati biss mill-Parlament jekk il-prezz tal-art lill-iżviluppaturi oriġinali jiżdied b’mod sostanzjali u ġust biex jirrifletti l-valur tas-suq.

L-MDA għandha parir professjonali li bħal issa s-suq tal-proprjetà hu b’saħħtu ħafna u li l-possibbiltà ta’ bużżieqa fil-prezzijiet hi remota ħafna. Però, iż-żieda f’daqqa ta’ numru kbir ta’ postijiet residenzjali mibnijin fuq art li nxtrat bi prezz ferm inqas minn dak tas-suq tista’ tħalli effett negattiv fuq il-perspettiva pożittiva fuq is-suq tal-proprjetà.

13 ta’ Lulju, 2017

——————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors