News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA in favour of Malta-Gozo tunnel

The Malta Developers Association is in favour of having a means to link the island of Malta and that of Gozo by road permanently.

The MDA believes that this is the only way for Gozo’s economy to be fully integrated into the national economy and, in that way, there will no longer be differences in the living standards between the two islands.

The MDA feels that the tunnel proposal appears to be more cost efficient and also more environmentally friendly, and therefore it supports the initiative that is being taken for this project to become a reality.

16April, 2016

———————

L-MDA favur il-mina bejn Malta u Għawdex

Il-Malta Developers Association (MDA) hi favur li jkun hemm mezz ta’ komunikazzjoni stradali permanenti bejn il-gżira ta’ Malta u dik ta’ Għawdex.

L-MDA temmen li dan hu l-uniku mod li jista’ jwassal biex l-ekonomija ta’ Għawdex tkun integrata kollha kemm hi fl-ekonomija nazzjonali u b’hekk ma jibqgħux jeżistu differenzi fil-livell ta’ għixien taż-żewġ gżejjer.

L-MDA tħoss li l-proposta ta’ mina tidher li hi l-aktar waħda fattibbli mill-lat ta’ spejjez kif ukoll l-aħjar soluzzjoni mill-lat ta’ ambjent u għalhekk hi tappoġġa l-inizjattiva li qed tittieħed biex dan il-proġett isir.

16 ta’ April, 2016

———————

 

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors