News

Owners of 70 estate agency offices join MDA

Saturday, February 17th, 2018

Parliamentary Secretary for Planning and the Property Market Chris Agius today announced that he intends to finalise the White Paper on the regulation of estate agents with the Malta Developers association by the end of the first quarter of this year so that a draft Bill can be presented to Parliament.

Mr Agius was speaking during the launch of the Estate Agents Section (EAS) within the MDA, which represents the owners of 70 estate agent offices around Malta and Gozo. Since being appointed parliamentary secretary, he added that he had built a strong relationship with the MDA and was meeting the MDA board regularly to discuss how the sector can grow but also how to safeguard the environment.

Read more »

MDA offering assistance to members when applying for any type of work permit with Jobsplus

Wednesday, January 31st, 2018

Attention all MDA members.

We are pleased to announce that the MDA is offering assistance to its members when applying for any work permits with Jobsplus. This exclusive service will be offered at the offices of Malta Developers Association every Tuesday from 12.30pm to 3.00pm.

Kindly call on 2122 8184 to make an appointment.

718a8163-0c3d-4eed-b8a3-ebb39bfd751d logo

older news

MDA in favour of Malta-Gozo tunnel

The Malta Developers Association is in favour of having a means to link the island of Malta and that of Gozo by road permanently.

The MDA believes that this is the only way for Gozo’s economy to be fully integrated into the national economy and, in that way, there will no longer be differences in the living standards between the two islands.

The MDA feels that the tunnel proposal appears to be more cost efficient and also more environmentally friendly, and therefore it supports the initiative that is being taken for this project to become a reality.

16April, 2016

———————

L-MDA favur il-mina bejn Malta u Għawdex

Il-Malta Developers Association (MDA) hi favur li jkun hemm mezz ta’ komunikazzjoni stradali permanenti bejn il-gżira ta’ Malta u dik ta’ Għawdex.

L-MDA temmen li dan hu l-uniku mod li jista’ jwassal biex l-ekonomija ta’ Għawdex tkun integrata kollha kemm hi fl-ekonomija nazzjonali u b’hekk ma jibqgħux jeżistu differenzi fil-livell ta’ għixien taż-żewġ gżejjer.

L-MDA tħoss li l-proposta ta’ mina tidher li hi l-aktar waħda fattibbli mill-lat ta’ spejjez kif ukoll l-aħjar soluzzjoni mill-lat ta’ ambjent u għalhekk hi tappoġġa l-inizjattiva li qed tittieħed biex dan il-proġett isir.

16 ta’ April, 2016

———————

 

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors