News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA gives suggestions to ease traffic problems

A Malta Developers Association delegation met the Minister responsible for transport and Transport Malta officials during which the current problem of traffic on local roads was discussed.

While the MDA made it clear that it does not agree with restrictions in the times when contractors’ vehicles can be operated because this means that they will have to suffer disproportionately because of the problem, the MDA submitted positive suggestions that can lead to lessen the traffic problem in the short term.

These suggestions include:

  • Agreement with the idea that public transport will be free of charge between 6.00 and 9.00 a.m. and between 3.30 and 6 p.m.;
  • Better co-ordination when roads are closed due to works or other reasons. At the moment these are being closed without giving drivers alternative routes;
  • A park and ride service in different localities;
  • Attempts should be made to have motorcycle lanes wherever possible; and
  • Education campaigns should be undertaken in the media for all drivers.

The MDA stated that it also believes that there is an urgent need for big investment in transport infrastructure to lead to a long-term solution to the problem.

17 October, 2015

———————

Suġġeriment tal-MDA biex tittaffa l-problema tat-traffiku

Delegazzjoni tal-Malta Developers Association (MDA) kellha laqgħa mal-Ministru responsabbli għat-trasport u uffiċjali ta’ Transport Malta li fiha kienet diskussa l-problema attwali tat-traffiku fit-toroq.

Filwaqt li l-MDA għamlitha ċara li ma taqbilx ma xi restrizzjonijiet fil-ħinijiet meta jistgħu jaħdmu vetturi ta’ kuntratturi għax din tfisser li dawn ikollhom ibagħtu b’mod sproporzjonat minħabba l-problema, l-MDA għamlet suġġerimenti pożittivi li jistgħu iwasslu biex tittaffa l-problema tat-traffiku fuq medda qasira (short term).

Dawn is-suġġerimenti kien jinkludu:

  • Qbil mal-idea li t-trasport pubbliku jkun bla ħlas bejn is-6.00 u d-9.00 ta’ filgħodu u bejn it-3.30 u s-6.00 ta’ filgħaxija;
  • Aktar kordinazzjoni meta jingħalqu toroq minħabba xogħolijiet jew għal raġunijiet oħra. Bħalissa dawn qed jingħalqu mingħajr ma s-sewwieqa jingħataw rotot alternattivi;
  • Servizz ta’ park and ride f’lokalitajiet differenti;
  • Isiru tentattivi għal motorcycle lanes kull fejn hu possibbli; u
  • Issir kampanja edukattiva fil-media għas-sewwieqa kollha.

L-MDA stqarriet ukoll li temmen li hemm bżonn urġenti ta’ investiment qawwi fl-infrastruttura tat-trasport biex twassal għal soluzzjoni tal-problema fit-tul.

17 ta’ Ottubru, 2015

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors