News

Owners of 70 estate agency offices join MDA

Saturday, February 17th, 2018

Parliamentary Secretary for Planning and the Property Market Chris Agius today announced that he intends to finalise the White Paper on the regulation of estate agents with the Malta Developers association by the end of the first quarter of this year so that a draft Bill can be presented to Parliament.

Mr Agius was speaking during the launch of the Estate Agents Section (EAS) within the MDA, which represents the owners of 70 estate agent offices around Malta and Gozo. Since being appointed parliamentary secretary, he added that he had built a strong relationship with the MDA and was meeting the MDA board regularly to discuss how the sector can grow but also how to safeguard the environment.

Read more »

MDA offering assistance to members when applying for any type of work permit with Jobsplus

Wednesday, January 31st, 2018

Attention all MDA members.

We are pleased to announce that the MDA is offering assistance to its members when applying for any work permits with Jobsplus. This exclusive service will be offered at the offices of Malta Developers Association every Tuesday from 12.30pm to 3.00pm.

Kindly call on 2122 8184 to make an appointment.

718a8163-0c3d-4eed-b8a3-ebb39bfd751d logo

older news

MDA gives suggestions to ease traffic problems

A Malta Developers Association delegation met the Minister responsible for transport and Transport Malta officials during which the current problem of traffic on local roads was discussed.

While the MDA made it clear that it does not agree with restrictions in the times when contractors’ vehicles can be operated because this means that they will have to suffer disproportionately because of the problem, the MDA submitted positive suggestions that can lead to lessen the traffic problem in the short term.

These suggestions include:

  • Agreement with the idea that public transport will be free of charge between 6.00 and 9.00 a.m. and between 3.30 and 6 p.m.;
  • Better co-ordination when roads are closed due to works or other reasons. At the moment these are being closed without giving drivers alternative routes;
  • A park and ride service in different localities;
  • Attempts should be made to have motorcycle lanes wherever possible; and
  • Education campaigns should be undertaken in the media for all drivers.

The MDA stated that it also believes that there is an urgent need for big investment in transport infrastructure to lead to a long-term solution to the problem.

17 October, 2015

———————

Suġġeriment tal-MDA biex tittaffa l-problema tat-traffiku

Delegazzjoni tal-Malta Developers Association (MDA) kellha laqgħa mal-Ministru responsabbli għat-trasport u uffiċjali ta’ Transport Malta li fiha kienet diskussa l-problema attwali tat-traffiku fit-toroq.

Filwaqt li l-MDA għamlitha ċara li ma taqbilx ma xi restrizzjonijiet fil-ħinijiet meta jistgħu jaħdmu vetturi ta’ kuntratturi għax din tfisser li dawn ikollhom ibagħtu b’mod sproporzjonat minħabba l-problema, l-MDA għamlet suġġerimenti pożittivi li jistgħu iwasslu biex tittaffa l-problema tat-traffiku fuq medda qasira (short term).

Dawn is-suġġerimenti kien jinkludu:

  • Qbil mal-idea li t-trasport pubbliku jkun bla ħlas bejn is-6.00 u d-9.00 ta’ filgħodu u bejn it-3.30 u s-6.00 ta’ filgħaxija;
  • Aktar kordinazzjoni meta jingħalqu toroq minħabba xogħolijiet jew għal raġunijiet oħra. Bħalissa dawn qed jingħalqu mingħajr ma s-sewwieqa jingħataw rotot alternattivi;
  • Servizz ta’ park and ride f’lokalitajiet differenti;
  • Isiru tentattivi għal motorcycle lanes kull fejn hu possibbli; u
  • Issir kampanja edukattiva fil-media għas-sewwieqa kollha.

L-MDA stqarriet ukoll li temmen li hemm bżonn urġenti ta’ investiment qawwi fl-infrastruttura tat-trasport biex twassal għal soluzzjoni tal-problema fit-tul.

17 ta’ Ottubru, 2015

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors