News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA calls for task force to tackle bureaucracy

The Malta Developers Association notes that, despite the political will expressed publicly several times by the Prime Minister and other spokesmen of the present government, the situation related to the obstacles every entrepreneur has to face due to excessive bureaucracy by Government departments and parastatal bodies has remained the same, if not aggravated in certain instances.

The MDA believes that, if a serious effort is made to lessen this bureaucracy and government entities become truly more efficient, economic progress in the country will be greater than that registered in the past two years.

The MDA believes that this problem can lead to a lowering in the rate of economic growth and that, if nothing is done, many investors will be discouraged due to these obstacles. Therefore, it insists that the government should consider this as one of its priorities.

In these circumstances, the MDA is recommending that a task force be set up to take this issue seriously and introduce more efficient and less bureaucratic procedures in the various sectors in which bureaucracy has ended up being more of a burden that of benefit to the country.

22 February, 2016

———————

L-MDA tissuġġerixxi task force biex tinqata’ l-burokrazija

Il-Malta Developers Association (MDA) tinnota li minkejja r-rieda politika espressa kemm ‘il darba pubblikament mill-Prim Ministru u esponenti oħra tal-gvern preżenti, is-sitwazzjoni dwar ix-xkiel li kull intraprenditur isib ma’ wiċċu minħabba l-burokrazija żejda tad-dipartimenti tal-Gvern u tal-korpi statali baqgħet l-istess, jekk mhux anke aggravat f’xi każi.

L-MDA temmen li kieku jsir sforz serju biex titnaqqas din il-burokrazija u l-entitajiet tal-gvern isiru tassew aktar effiċjenti, il-progress ekonomiku tal-pajjiż ikun ferm aktar minn dak li kien irreġistrat f’dawn l-aħħar sentejn.

L-MDA tħoss li din il-problema tista’ twassal għal tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u li, jekk ma jsir xejn dwarha, ħafna investituri se jispiċċaw jaqtgħu qalbhom minħabba dan ix-xkiel. Għalhekk tinsisti li l-gvern iqisha bħala waħda mill-prijoritajiet tiegħu.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-MDA tissuġġerixxi li jitwaqqaf task force li jieħu din il-kwestjoni bis-serjetà u jintroduċi proċeduri aktar effiċjenti u anqas burokratiċi fid-diversi setturi li fihom il-burokrazija spiċċat aktar ta’ xkiel milli ta’ ġid lill-pajjiż.

22 ta’ Frar, 2016

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors