News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA appeals to political parties to lessen level of confrontation

The Malta Developers Association is concerned about the current political situation in the manner that the two main political parties have raised the level of confrontation between them as if a general election were around the corner

While it recognises that the political parties have the right – indeed the obligation – to draw the people’s attention to circumstances that could damage the country, the MDA knows from experience that a situation of unnecessary uncertainty could nip new investment in the bud in Malta both by the Maltese themselves as well as by foreigners.

Therefore, the MDA appeals to the two main political parties in Malta to lessen the level of confrontation between them – that on some occasions can verge on the hysterical – and continue to fulfil their duties without unnecessarily raising the temperature to one that resembles an election, when it appears that this is some way away.

In that way we will avoid negative effects on the country’s economic performance, as always happens when an election campaign begins.

21 March, 2016

———————

L-MDA tappella lill-partiti politiċi biex inaqqsu l-livell ta’ konfrontazzjoni

Il-Malta Developers Association (MDA) hija mħassba dwar is-sitwazzjoni politika attwali fis-sens li bħalissa ż-żewġ partiti ewlenin għollew il-livell tal-konfrontazzjoni bejniethom daqs li kieku l-elezzjoni ġenerali qegħda wara l-bieb.

Filwaqt li tagħraf li l-partiti politiċi għandhom dritt – anzi obbligu –  li jiġbdu l-attenzjoni tal-poplu għal ċirkostanzi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-pajjiż, l-MDA taf mill-esperjenza, li sitwazzjoni fejn tinħoloq inċertezza bla bżonn tasal biex tnaffar l-investiment ġdid f’Malta kemm tal-Maltin stess kif ukoll tal-barranin.

Għaldaqstant, l-MDA tappella liż-żewġ partiti politiċi ewlenin ta’ Malta biex inaqqsu l-livell ta’ konfrontazzjoni bejniethom – li xi minn daqqiet qed jersaq lejn l-isteriżmu – u jkomplu jaqdu d-dover tagħhom mingħajr ma jgħollu t-temperatura bla bżonn għal waħda daqs li kieku waslet elezzjoni, meta din tidher li għadha ’l bogħod.

B’hekk nevitaw li jkun  hemm effetti negattivi fuq l-andament tal-ekonomija tal-pajjiż, kif dejjem jiġri kull meta tasal kampanja elettorali.

21 ta’ Marzu 2016

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors