News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA appeals for implementation of long overdue Budget measure

The Malta Developers Association cannot understand how a measure announced in the Budget Speech last year has still not been introduced. This is the supposed change in the system where the Inland Revenue Department sends its own architects to estimate the value of a property after a property transfer contract is concluded.

Two weeks before Government is presenting yet another Budget, the current situation is that the system, that was promised to be changed, has stayed the same for a whole year, with the injustices it causes for the buyer and seller of property.

The MDA is informed that the draft Legal Notice that was meant to implement this measure has been ready for months but this has not been approved for publication due to bureaucratic obstacles. This is a cause of great concern, considering that it is the declared policy of the present administration to eliminate bureaucratic obstacles that are slowing down the rate of economic progress that everyone hopes for.

The MDA therefore appeals to the Minister of Finance to implement what was promised in the Budget Speech last year and to consider this step as a matter of immediate priority.

3 November, 2014

———————

L-MDA tappella biex miżura tal-Baġit li ilha ġejja tiġi mwettqa

Il-Malta Developers Association(MDA) ma tistax tifhem kif għadha ma twettqitx il-miżura li tħabbret fid-Diskors tal-Baġit tas-sena li għaddiet u li permezz tagħha kellha tinbidel is-sistema li biha d-Dipartiment tat-Taxxi Interni jibgħat il-perit tiegħu biex jistma’ l-valur tal-proprjetà wara li jkunu saru kuntratti ta’ bejgħ.

 

Is-sitwazzjoni attwali hi li minkejja li ġimgħatejn oħra l-Gvern sejjer jippreżenta Baġit ieħor għas-sena d-dieħla, is-sistema li suppost tbiddlet baqgħet għaddejja għal sena sħiħa oħra bl-inġustizzji li din iġib magħha għal min jixtri jew ibiegħ proprjetà.

L-MDA hi mgħarrfa li l-abbozz tal-Avviż Legali li bih kellha tittieħed din il-miżura ilu ippreparat xhur, iżda dan għadu mhux approvat għal pubblikazzjoni minħabba xkiel burokratiku. Dan huwa ta’ tħassib kbir meta suppost li hi l-politika dikjarata tal-gvern preżenti li jelimina kull xkiel burokratiku li qed itellef ir-ritmu tal-progress ekonomiku li kulħadd jixtieq li jkollna fil-pajjiż.

L-MDA għalhekk tappella lill-Ministru tal-Finanzi biex jattwa dak li wiegħed fid-Diskors tal-Baġit tas-sena li għaddiet u jikkonsidra dan il-pass bħala wieħed ta’ prijorità immedjata.

 

3 ta’ Novembru, 2014

————————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors