News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA agrees with increase in minimum wage

The Malta Developers Association supports the request made by a coalition of NGOs for an increase in the minimum wage. The MDA also agrees that the time has come for a revision of the mechanism by which the cost of living allowance (COLA) is worked out so as to reflect current economic circumstances.

The MDA believes that it is the right moment for those who have fallen behind financially to be given a rise in their income, now that the country has a strong economic performance. This does not mean that we should abandon the direction that wages should be tied to productivity. In actual fact, persons employed in the private sector are already being paid good wages because of a lack of trained workers and therefore the small number who have fallen behind should have a decent minimum wage.

In this respect, the MDA appeals to Government to provide more training to youngsters who abandon their academic studies, and who leave school at an early age. This would enable them to have more opportunities for jobs with good wages.

The MDA –which comprises members who employ over 15,000 persons – believes that a worker who is happier and well paid would be motivated to produce more and that this helps our economy to keep on expanding.

4 November, 2016

———————

L-MDA taqbel li tiżdied il-paga minima

Il-Malta Developers Association (MDA) tappoġġja t-talba tal-koalizzjoni tal-NGOs li tiżdied il-paga minima. L-MDA taqbel ukoll li wasal iz-zmien li jkun rivedut il-mekkaniżmu kif jinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja (il-COLA) biex dan jirrifletti ċ-ċirkostanzi ekonomici ta’ llum.

L-MDA temmen li issa li l-pajjiż għandu ekonomija b’saħħitha, hu l-mument li kul min waqa’ lura jkollu żieda fid-dħul tiegħu. Dan ma jfissirx li għadna nabbandunaw id-direzzjoni li l-paga għandha tkun marbuta mal-produttività. Il-verità hi li fis-settur privat diġà qed jingħataw pagi tajbin minħabba n-nuqqas ta’ nies imħarrġa u għalhekk il-ftit li waqgħu lura għandhom ikollhom paga minima diċenti.

F’dan ir-rigward l-MDA tħeġġeġ lill-Gvern biex jipprovdi aktar taħriġ lill-persuni ta’ età żgħira li jabbandunaw l-istudju akkademiku u jitilqu mill-iskola kmieni. B’hekk dawn ukoll isibu opportunitajiet ta’ xoghol aħjar b’pagi tajbin.

L-MDA, li tigbor fiha membri li jħaddmu aktar minn 15,000 ħaddiem, temmen li bniedem li jkun aktar kuntent u mħallas tajjeb ikun motivat biex jipproduċi aktar u dan iservi biex l-ekonomija tagħna tkompli tikber.

4 ta’ Novembru, 2016

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors