News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

World Bank’s damning report

World Bank’s damning report
Malta in 167th place for ease
to obtain a construction permit

The Malta Developers Association has noted that in a comparative analysis carried out by the World Bank concerning the ease with which one can pursue business activities in 185 countries, Malta ended up in the 102nd place. This means that there are another 101 countries where pursuing a business is easier than in Malta.
This position becomes more shameful with regard to the part of the analysis that concerns the ease of obtaining a construction permit – an analysis that placed Malta in the 167th position. According to this report, in Malta one needs an average of 237 days to obtain a construction permit, with a process involving 11 procedures and a cost equivalent to 234.9% of Malta’s income per capita.
These results confirm the situation about which MDA has been complaining for a long time, namely that MEPA tariffs are exaggeratedly high and that MEPA has been caught up in an unnecessary bureaucratic tangle that is serving only to waste time and create unnecessary expenses that are part of the reason behind unjustified, high property prices.
MDA believes that there is an urgent need for MEPA to ensure that its policies are simple, clear and unambiguous. For this to happen, there is the need to eliminate those circumstances where there are conflicting policies; to correct mistakes in the Local Plans; and to eliminate areas, such as those indicated as ‘containment areas’ and ‘areas for comprehensive development’, indications that are not serving any purpose except to stop the issuing of legitimate permits in areas that are not ODZ, i.e. not outside the limits of development.
MDA also believes that one has to consider whether the time has come for the issue of minor permits covering small changes in existing buildings to become the responsibility of Local Councils as well as whether there could be a self-regulatory system, with architects taking responsibility for development in cases where conditions of development are clear enough and without any equivocations.
The processing of development applications can become more efficient and simple as a result of such steps, together with good will on the part of MEPA officials.

8 November, 2012
———————

PRESS RELEASE

Rapport kritiku tal-Bank Dinji
Malta fil-167 post għal kemm hu faċli
li wieħed jikseb permess għal bini

Il-Malta Developers Association (MDA) tinnota illi f’analiżi komparattiva li saret mill-Bank Dinji (World Bank) dwar kemm hu faċli li jsir negozju f’185 pajjiż, Malta spiċċat fil-102 post, iġifieri fid-dinja hawn 101 pajjiż ieħor li fihom hu aktar faċli biex isir negozju milli f’Malta.
Din il-pożizzjoni issir waħda aktar tal-mistħija fejn l-analiżi tirrigwarda speċifikament kemm hu faċli li wieħed jikseb permess għal bini – analiżi li poġġiet lil Malta fil-167 post. Skond dan ir-rapport f’Malta trid medja ta’ 237 ġurnata biex tikseb permess tal-bini, bil-proċess jinvolvi ħdax-il proċedura u 234.9% tad-dhul per capita tal-pajjiż.
Dawn ir-riżultati jikkonfermaw dak li l-MDA ila tishaq fuqu għal ħafna żmien cioè li t-tariffi tal-MEPA huma għoljin b’mod esaġerat u li l-MEPA inqabdet f’kobba mħabbla ta’ burokrazija bla bżonn li ma hi qed twassal għal xejn ħlief għal ħela ta’ żmien u l-ħolqien ta’ spejjeż żejda li qed ikunu parti mir-raġuni għal għoli mhux ġustifikat fil-prezzijiet tal-proprjetà.
L-MDA temmen li hemm bżonn urġenti biex il-MEPA tassigura li l-policies tagħha jkunu sempliċi u ċari u bla ebda ambigwità. Biex dan iseħħ hemm bżonn li jispiċċaw iċ-ċirkostanzi fejn jeżistu policies li jikkonfliġġu ma xulxin; jitranġaw l-iżbalji li hemm fil-Pjani Lokali; u jkunu eliminati arei bħal dawk indikati bħala ‘containment areas’ u ‘areas for comprehensive development’, indikazzjonijiet li ma huma qed iservu għal xejn ħlief biex jibqgħu ma jinħargux permessi leġittimi għal bini f’arei li ma humiex ODZ, cioè mhumiex barra l-limiti ta’ żvilupp.
L-MDA temmen ukoll li wieħed għandu jikkonsidra wkoll wasalx iż-żmien li l-permessi għal certi bidliet zgħar f’bini eżistenti isirux ir-responsabilità tal-Kunsilli Lokali flok tal-MEPA, kif ukoll jekk isirx sistema ta’ ‘self-regulation’ bil-periti jieħdu r-responsabbilità ta’ żvillup meta l-kondizzjonijiet għal tali żvilupp ikunu cari biżżejjed u mingħajr ekwivoċi.
Passi bħal dawn, flimkien ma’ rieda tajba mill-uffiċċjali tal-MEPA, jistgħu iwasslu biex l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal żvilupp ikun wieħed ferm aktar effiċjenti u sempliċi.

8 ta’ Novembru, 2012
———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors