News

Interesting article on the Times of Malta by Perit Michael Falzon, Honorary President of the Malta Developers Association.

Friday, February 23rd, 2018

article

MDA favours strengthening of the law for better protection against fire hazards

Thursday, February 22nd, 2018

The Malta Developers Association welcomes in the most positive manner the news announced by Infrastructure Minister Ian Borg that laws on protection against fires in buildings are to be consolidated as part of the reform in the construction sector.

As the Minister rightly said, the law on security against fires in buildings is currently sporadic and fragmented, and the MDA feels that this reform, which will enable the law to be strengthened in this area, is urgently needed.

Read more »

older news

Record donation of €103,000 from an NGO to l-Istrina

The Malta Developers Association Council expresses its satisfaction at the record donation of more than €100,000 that it raised and presented last night to l-Istrina during the national fund-raising event that was once again a demonstration of the generosity of the Maltese. The sum of over €4.02 million exceeded last year’s record of €3.65 million by more than €350,000.

L-Instrina donation MDA 2015

MDA President Sandro Chetcuti praised the organisers of the event, led by the President of Malta Marie-Louise Coleiro Preca, who was at the venue, the Cottonera Sports Complex, from the morning right to the evening.

“This is the highest amount of money ever raised by a Constituted Body from among its members to present to l-Istrina and it goes to show how generous our members are to ensure that the MDA could make such a donation,” the Association said.

Apart from making the presentation, Mr Chetcuti and MDA General Secretary Michael Stivala also praised the general public, saying that many sounded enthusiastic on the telephone as thousands of donations were coming in every hour.

27 December, 2015

———————

Donazzjoni rekord ta’ €103,000 minn NGO lill-Istrina

Il-Kunsill tal-Malta Developers Association (MDA) jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu tad-donazzjoni rekord ta’ iktar minn €100,000 li inġabret biex ġie ppreżentata il-lejl li għadda waqt l-Istrina, l-avveniment nazzjonali li juri kemm huma ġenerużi l-Maltin. Is-somma li nġabret ta’ iktar minn €4.02 miljun kienet iktar minn €350,000 iżjed mis-somma rekord ta’ €3.65 miljun li nġabru s-sena l-oħra.

Il-President tal-MDA Sandro Chetcuti faħħar l-organizzaturi tal-avveniment, immexxija mill-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca, li kienet preżenti fil-post, il-Kumpless Sportiv tal-Kottonera, minn filgħodu sa filgħaxija.

“Dan hu l-iktar ammont għoli li qatt irnexxilu jiġbor Korp Kostitwit min fost il-membri tiegħu biex jippreżenta lill-Istrina u dan juri kemm huma ġenerużi l-membri tagħna biex b’hekk l-MDA setgħet tagħmel id-donazzjoni tagħha,” qalet l-Assoċjazzjoni.

Apparti milli għamlu l-preżentazzjoni, is-Sur Chetcuti u s-Segretarju Ġenerali tal-MDA Michael Stivala faħħru wkoll il-pubbliku, u żiedu li ħafna nstemgħu entużjasti fuq it-telefon hekk kif eluf ta’ donazzjonijiet kienu qegħdin jidħlu kull siegħa.

27 ta’ Diċembru, 2015

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors