News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

Record donation of €103,000 from an NGO to l-Istrina

The Malta Developers Association Council expresses its satisfaction at the record donation of more than €100,000 that it raised and presented last night to l-Istrina during the national fund-raising event that was once again a demonstration of the generosity of the Maltese. The sum of over €4.02 million exceeded last year’s record of €3.65 million by more than €350,000.

L-Instrina donation MDA 2015

MDA President Sandro Chetcuti praised the organisers of the event, led by the President of Malta Marie-Louise Coleiro Preca, who was at the venue, the Cottonera Sports Complex, from the morning right to the evening.

“This is the highest amount of money ever raised by a Constituted Body from among its members to present to l-Istrina and it goes to show how generous our members are to ensure that the MDA could make such a donation,” the Association said.

Apart from making the presentation, Mr Chetcuti and MDA General Secretary Michael Stivala also praised the general public, saying that many sounded enthusiastic on the telephone as thousands of donations were coming in every hour.

27 December, 2015

———————

Donazzjoni rekord ta’ €103,000 minn NGO lill-Istrina

Il-Kunsill tal-Malta Developers Association (MDA) jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu tad-donazzjoni rekord ta’ iktar minn €100,000 li inġabret biex ġie ppreżentata il-lejl li għadda waqt l-Istrina, l-avveniment nazzjonali li juri kemm huma ġenerużi l-Maltin. Is-somma li nġabret ta’ iktar minn €4.02 miljun kienet iktar minn €350,000 iżjed mis-somma rekord ta’ €3.65 miljun li nġabru s-sena l-oħra.

Il-President tal-MDA Sandro Chetcuti faħħar l-organizzaturi tal-avveniment, immexxija mill-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca, li kienet preżenti fil-post, il-Kumpless Sportiv tal-Kottonera, minn filgħodu sa filgħaxija.

“Dan hu l-iktar ammont għoli li qatt irnexxilu jiġbor Korp Kostitwit min fost il-membri tiegħu biex jippreżenta lill-Istrina u dan juri kemm huma ġenerużi l-membri tagħna biex b’hekk l-MDA setgħet tagħmel id-donazzjoni tagħha,” qalet l-Assoċjazzjoni.

Apparti milli għamlu l-preżentazzjoni, is-Sur Chetcuti u s-Segretarju Ġenerali tal-MDA Michael Stivala faħħru wkoll il-pubbliku, u żiedu li ħafna nstemgħu entużjasti fuq it-telefon hekk kif eluf ta’ donazzjonijiet kienu qegħdin jidħlu kull siegħa.

27 ta’ Diċembru, 2015

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors