News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

MFMO affiliates with MDA

The Malta Furniture Manufacturers Organisation (MFMO) has become an affiliate member of the Malta Developers Association (MDA). The agreement was signed today (Tuesday 15 April 2014) at St Anthony Woodworks in Mosta in the presence of Economy, Investment and Small Business Minister Christ Cardona.

Dr Cardona praised the two sides for this intelligent move. He said the sector today represented 4% of GDP and employed 12,000. Government is prepared to work with h all the stakeholders and he urged Maltese consumers to recognised high quality local products.

In his remarks at the ceremony MDA President Sandro Chetcuti said the MDA had been set up to safeguard the building industry in the country and to assist the government of the day to achieve its development goals through sustainable projects. Property can be considered a currency and it is important to appreciate how many other industries work within the construction sector.

This is the second industry body to become affiliated within the MDA following the Federation of Building Contractors (FOBC) last year. The MDA is working to be the biggest player in the property and construction sector, including all trades that work so that projects are completed.

Stephen Azzopardi, President of the MFMO, said: “We see this affiliation as a natural step and we are prepared to work jointly for the benefit of the two sides and the workers in this sector.”

The Malta Furniture Manufacturers Organisation (MFMO) was set up in November 2001 with the aim of bringing together local furniture manufacturers in sharing common goals and interests. Today there are some 800 companies operating in the sector employing thousands of people. The organisation seeks to foster closer co-operation between its members and market the ‘Made in Malta’ concept both locally and abroad.

The establishment of MFMO came about as a result of the Sectoral Analysis Report on the Maltese Furniture Industry published in April 2000. The furniture sector report made a number of recommendations that were deemed essential for the sustainable restructuring of the industry. These recommendations not only related to actions that needed to be taken by the individual enterprise but also by the sector as a whole

It was decided that the strategies and objectives as identified in the report would be developed through an action plan outlining the strategy for the implementation of the supporting measures. One objective was the setting up of a furniture trade organisation. The underlying belief is that the industry should assume responsibility for its own destiny.

15 April, 2014

———————

PRESS RELEASE

L- MFMO tiġi affiljata fl-MDA

L-Organizzazzjoni ta’ Manifatturi tal-Injam ta’ Malta (MFMO) ingħaqdu bħala membri affiljati tal-Malta Developers Association (MDA). Il-ftehim ġie ffirmat illum (it-Tlieta, 15 ta’ April 2014) fis-St Anthony Woodworks, il-Mosta, fil-preżenza tal-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar, Dr Chris Cardona.

Dr Cardona faħħar iż-żewġ naħat għal din il-mossa intelliġenti. Semma li s-settur jirrappreżenta 4% tal-Prodott Domestiku Gross (GDP) u jimpiega 12,000 ruħ. Il-Gvern lest jaħdem mal-istakeholders kollha u ħeġġeġ il-konsumaturi Maltin biex jgħarrfu prodott tajjeb lokali.

Fid-diskors tiegħu waqt iċ-ċerimonja, il-President tal-MDA Sandro Chetcuti qal li l-MDA twaqqfet biex tħares l-industrija tal-bini f’pajjiżna u sabiex tgħin lill-Gvern tal-ġurnata jilħaq l-għan tiegħu għal żvilupp u proġetti sostenibbli. Il-proprjetà tista’ titqies bħala currency, u huwa importanti li napprezzaw kemm industriji oħra jaħdmu mal-industrija tal-bini.

Din hi t-tieni għaqda fl-industrija li ġiet affiljata mal-MDA wara l-Federazzjoni tal-Kuntratturi tal-Bini (FOBC) is-sena l-oħra. L-MDA qiegħda taħdem biex tkun l-akbar player fis-settur tal-proprjetà u kostruzzjoni biex tiġbor fiha dawk is-snajja’ kollha li jaħdmu sabiex jiġi komplut proġett.

Stephen Azzopardi, il-President tal-MFMO, qal: “Naraw dan il-ftehim bħala pass naturali u x-xogħol mal-MDA ikun għall-benefiċċju taż-żewġ naħat u l-ħaddiema fis-settur.”

L-Assoċjazzjoni ta’ Manifatturi tal-Injam ta’ Malta (MFMO) twaqqfet f’Novembru tal-2001 bil-għan li tiġbor fi ħdanha il-manifatturi tal-għamara lokali li jaqsmu l-istess interessi. Illum hemm 800 kumpanija f’dan is-settur li jimpjegaw għeluf ta’ nies. L-organizzazzjoni tippromwovi koperazzjoni iktar mill-viċin bejn il-membri u biex jimmarketjaw il-kunċett ta’ ‘Made in Malta’ kemm lokalment u barra mill-pajjiż.

L-MFMO twaqqfet wara li sar Rapport ta’ Analiżi tas-Settur fuq l-Industrija tal-Għamara Maltija ippubblikata f’April tal-2000. Ir-rapport tas-settur tal-għamara għamel numru ta’ rakkomandazzjonijiet li tqiesu essenzjali bies l-industrija tkun tista’ tirristruttura b’mod sostenibbli. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet kellhom x’jaqsmu mhux biss ma’ dak li kellu bżonn isir minn intrapriżi individwali imma mis-settur kollu.

Ġie deċiż li l-istrateġiji u l-għanijiet li ġew identifikati fir-rapport jinġabru fi pjan ta’ azzjoni li fih kien hemm l-istrateġija bil-miżuri li jgħinu l-implimentazzjoni. L-għan kien li jitwaqqaf organizzazzjoni tas-settur tal-għamara. Il-fehma hi li l-industrija għandha tieħu ħsieb id-destin tagħha.

15 ta’ April, 2014

—————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors