News

Owners of 70 estate agency offices join MDA

Saturday, February 17th, 2018

Parliamentary Secretary for Planning and the Property Market Chris Agius today announced that he intends to finalise the White Paper on the regulation of estate agents with the Malta Developers association by the end of the first quarter of this year so that a draft Bill can be presented to Parliament.

Mr Agius was speaking during the launch of the Estate Agents Section (EAS) within the MDA, which represents the owners of 70 estate agent offices around Malta and Gozo. Since being appointed parliamentary secretary, he added that he had built a strong relationship with the MDA and was meeting the MDA board regularly to discuss how the sector can grow but also how to safeguard the environment.

Read more »

MDA offering assistance to members when applying for any type of work permit with Jobsplus

Wednesday, January 31st, 2018

Attention all MDA members.

We are pleased to announce that the MDA is offering assistance to its members when applying for any work permits with Jobsplus. This exclusive service will be offered at the offices of Malta Developers Association every Tuesday from 12.30pm to 3.00pm.

Kindly call on 2122 8184 to make an appointment.

718a8163-0c3d-4eed-b8a3-ebb39bfd751d logo

older news

MEPA continues to increase uncertainty

PRESS RELEASE

MEPA continues to increase uncertainty

The Malta Developers Association and the Chamber of Architects (KTP) refer to MEPA’s circular 3/14, issued in recent days. While they note that MEPA felt the need to clarify certain existing policies on the development of gardens and courtyards at the rear of buildings, the use of basements for residential purposes and the change of use of garages that are part of residential houses, MEPA is in fact changing its policies unilaterally without giving advance notice and without conducting any type of consultation with the public and with interested bodies like the MDA and the KTP, when these changes are effectively changes in the policies.

In fact, the circular establishes a series of new regulations and positions and not simple clarifications or interpretations, as MEPA tries to give the impression. The new parameters in the circular, in essence, are not mentioned anywhere in the laws and MEPA policies and therefore they constitute substantial changes in the existing policies.

These changes do not only affect applications that will be made in future, as happens when there are official changes in policies, but through the simple issuing of a ‘circular’ there have been changes in policies that are to be applied even for applications that are still being processed by MEPA, no matter what stage the process has reached.

Through circulars like this, MEPA is reneging on its obligations to consult with the public on policy changes and, in this way, it is constantly moving the goal posts so that no one will know where they stand and without respecting the procedures established by law.

The MDA and the KTP agree that in the fields of planning and development there should be certainty, with everyone knowing where they stand.

Therefore, the MDA and the KTP appeal to the authorities to ensure that MEPA stops the proposals in this circular and, if it wants to change any policies, it should do so in line with the procedures it is obliged to observe by law.

6 May, 2014

———————

Maltese translation on the following page.

PRESS RELEASE

Il-MEPA tibqa’ żżid l-inċertezza

Il-Malta Developers Association (MDA) u L-Kamra tal-Perit (KTP) jirreferu għaċ-ċirkolari 3/14 tal-MEPA li ħarġet f’dawn il-jiem. Waqt li jinnutaw li l-MEPA ħasset il-bżonn li tikkjarifika ċerti policies eżistenti dwar l-iżvilupp f’ġonna u btieħi fuq wara ta’ bini, użu ta’ kantini għal skopijiet residenzjali u l-bdil ta’ użu ta’ garages li jkunu parti minn djar residenzjali, l-istess MEPA qegħda fil-fatt tbiddel il-policies tagħha unilateralment mingħajr ma tat pre-avviż u mingħajr ma għamlet ebda tip ta’ konsultazzjoni mal-pubbliku u ma’ għaqdiet interessati bħal ma huma l-MDA u l-KTP, meta dawn il-bidliet huma effettivament bidliet fil-policies.

Fil-fatt iċ-ċirkolari tistabbilixxi serje ta’ regolamenti u pożizzjonijiet ġodda u mhux sempliċi kjarifikazzjonijiet jew interpretazzjoni kif tipprova tagħti x’tifhem il-MEPA. Infatti il-parametri ġodda fiċ-ċirkolari ma jissemmew imkien fil-ligijiet u policies tal-MEPA u għalhekk huma tibdil sostanzjali tal-policies eżistenti.

Dawn il-bidliet mhux biss jeffettwaw applikazzjonijiet li se jsiru fil-futur, kif jiġri meta jkun hemm bdil uffiċjali ta’ policies, iżda bil-ħruġ ta’ sempliċi ‘cirkolari’ saru bidliet fil-policies li se jkunu applikati anki għal applikazzjonijiet li għadhom qed ikunu pproċessati mill-MEPA, ikun xi jkun l-istadju li fih ikun wasal dan il-proċess.

Permezz ta’ ċirkolarijiet bħal din, il-MEPA qed tonqos mill-obbligi tagħha li tikkonsulta mal-pubbliku dwar bidliet fil-policies u b’hekk qegħda il-ħin kollu ċċaqlaq il-lasti b’mod li ħadd ma jkun jaf fejn qiegħed u mingħajr ħarsien tal-proċedura stabbilita bil-liġi.

L-MDA u l-KTP jaqblu li fil-qasam tal-ippjanar u l-iżvilupp għandu jkun hemm ċertezza b’kulħadd ikun jaf fejn qiegħed.

Għaldaqstant l-MDA u l-KTP jappellaw lill-awtoritajiet biex jaraw li l-MEPA twaqqaf il-proposti li fiha din iċ-ċirkolari u, jekk trid tibdel xi policies, tagħmel dan permezz tal-proċeduri li hi obbligata tosserva skont il-liġi.

6 ta’ Mejju, 2014

———————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors