News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA welcomes regularisation Legal Notice

The Malta Developers Association refers to the amnesty that the Planning Authority is granting to sanction minor irregularities in existing buildings (Legal Notice 285 of 2016).

The MDA agrees in principle with this amnesty because there are a substantial number of property owners, including families, who have severalirregularities which could never be sanctioned. These remained on paper for a number of years to the detriment of owners who want to sell their property. An amnesty like this announced is the only remedy for this type of problem.

Despite all this, the MDA emphasises that the Authority should take into consideration the impact on the existing surroundings to avoid new anomalies.

The MDA appeals to all its members that where they sold properties with these irregularities that are time barred should also be responsible and come forward to refund them voluntarily the fees that these current owners have to pay to become ‘in regola’.

Finally, the MDA also appeals to the authorities from today onwards to increase the penalties being imposed on whoever abuses and breaks the law.

25 August, 2016

———————

L-MDA tilqa’ l-Avviż Legali fuq irregolaritajiet

Il-Malta Developers Association (MDA) tirreferi għall-amnestija li se tingħata mill-Awtorità tal-Ippjanar (PA) biex irregolaritajiet żgħar f’bini eżistenti ikunu jistgħu jiġu sanzjonata (l-Avviż Legali 285 tal-2016).

L-MDA taqbel fil-prinċipju ma’ din l-amnestija għaliex hawn numru sostanzjali ta’ sidien ta’ proprjetà, fosthom familji, li għandhom numru ta’ irregolaritajiet u li ma setgħu qatt jiġu sanzjonata. Dawn baqgħu hekk fuq il-karta għal numru ta’ snin b’dannu għas-sidien li jkunu jridu jbiegħu il-proprjetà tagħhom. Amnestija bħal dik imħabbra hi l-unika rimedju għal din it-tip ta’ problema.

L-MDA madankollu jenfasizza li l-Awtorità għandha tieħu in konsiderazzjoni l-impatt li jistgħu jħallu fuq il-madwar sabiex nevitaw anomaliji ġodda.

L-MDA tappella lill-membri tagħha kollha li fejn biegħu proprjetajiet b’dawn l-irregolaritajiet li ġew preskritti għandhom iħossu ruħhom responsabbli u jagħmlu tajjeb volontarjament għal ħlas ta’ fees li dawn is-sidien attwali jridu jħallsu attwali biex jiġu ‘in regola’.

Fl-aħħar nett, l-MDA tappella wkoll lill-awtoritajiet biex mil-lum ’il quddiem jiżdiedu l-pieni għal kull min qiegħed jabbuża u jikser il-liġi.

25 ta’ Awwissu, 2016

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors