News

MDA insists its Budget proposals as agreed before general election

Saturday, September 16th, 2017

The Malta Developers Association presented a substantial document with concrete proposals for Budget 2018, some of which can be implemented immediately.

MDA President Sandro Chetcuti, who headed a delegation of Council members, augured that the Prime Minister and his Government would continue to achieve further progress and success in its endeavours to take the country to the next level. He praised Government’s initiatives that have truly brought the best of times in terms of employment and a booming economy.

Read more »

Both PN leadership contenders request meeting with MDA

Sunday, September 10th, 2017

The two Nationalist Party leadership contenders, Dr Adrian Delia and Dr Chris Said, held separate meetings with the Malta Developers Association Council. The meetings, held at the request of the two candidates, turned out to be two long, fruitful discussions.

Both Dr Delia and Dr Said acknowledged the good work of the MDA and its highly valid contribution to the country.

Read more »

older news

MDA welcomes Government’s positive reaction to its proposals

The Malta Developers Association expresses its satisfaction that in the Budget for next year, announced today, Government has given due importance to the property sector as one of the main pillars of the Maltese economy.
MDA is pleased to note that Government is proposing to take steps about the two most pressing problems in connection with taxation that are currently seriously hindering the sale of property. These concern the issue on the 12% withholding tax on the selling price and the issue regarding property valuations made by government-appointed architects after the deed of sale.
The solutions to these two problems were among a list of steps suggested to Government in order to address the stagnation in the property market – proposals submitted in writing as well as during negotiations during meetings with the Hon. Minister of Finance and officials from his ministry.
MDA is satisfied that the government has acknowledged that its proposals were justified and made sense, to the extent that in the Budget it has announced important steps so that its proposals are positively accepted.
While appreciating that the raising of the ceiling up to which first-time buyers pay 3.5% stamp duty is a positive step, MDA feels that it would have been better if this stamp duty were completely removed in the case of those who are genuinely buying property for the first time.

28 November, 2012
———————

PRESS RELEASE

L-MDA tilqa’ r-reazzjoni pożittiva
tal-Gvern lejn il-proposti tagħha

Il-Malta Developers Association (MDA) b’sodisfazzjon tagħraf li fil-Budget għas-sena d-dieħla, li ġie mħabbar illum, il-Gvern ta importanza lis-settur tal-proprjetà, bħala wieħed mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija Maltija.
L-MDA tinnota bi pjaċir li l-Gvern qed jipproponi li jieħu passi dwar l-aktar żewġ problemi in konnessjoni ma’ tassazzjoni li bħalissa qed ikunu ta’ xkiel serju għal-bejgħ ta’ proprjetà. Dawn huma l-kwestjoni tat-taxxa (withholding tax) ta’ 12% fuq il-prezz tal-bejgh u l-kwestjoni dwar il-valutazzjonijiet ta’ proprjetà li jsiru minn periti mqabbda mill-Gvern wara li jsir il-bejgħ.
Is-soluzzjoni għal dawn iż-żewġ problemi kienu fost lista ta’ passi li l-MDA issuġġeriet li jittieħdu mill-Gvern biex jindirizzaw l-istaġnar fis-suq tal-proprjetà – proposti li saru bil-miktub kif ukoll f’negozjati li saru f’diversi laqgħat mal-Onor. Ministru tal-Finanzi u ma’ uffiċjali tal-ministeru tiegħu.
L-MDA hija sodisfatta ħafna illi l-Gvern irrikonoxxa illi l-proposti li għamlitlu kienu ġustifikati u jagħmlu sens, tant li fil-Budget ħabbar passi importanti biex dawn l-proposti jintlaqgħu b’mod pożittiv.
Filwaqt li tapprezza li ż-żieda fis-ceiling li fuqu l-first time buyers iħallsu 3.5% boll hu pass pożittiv, l-MDA tħoss li kien ikun aktar jaqbel li tneħħa kompletament il-boll fil-każ ta’ min ġenwinament ikun qed jixtri proprjetà għall-ewwel darba.
L-MDA jiddispjaciha tinnota illi s-suġġerimenti tagħha għal riforma fit-tassazzjoni fis-suq tal-kera u għal inċentivi fil-każ ta’ rinovament ta’ proprjetà dilapidata fiċ-ċentri urbani ma ingħatawx l-importanza li wieħed kien jistenna.

28 ta’ Novembru, 2012
———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors