News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA welcomes economic surplus

The Malta Developers Association welcomes the news that after over three decades Malta’s Consolidated Fund is no longer in a permanent deficit situation, with Government revenue exceeding payments in 2016.

MDA recognises that this is an important milestone in Malta’s economic history and congratulates Government for reaching this objective without resorting to harsh austerity measures, while reducing taxation.

MDA would also like to point out that the construction and property industry has been one of the economic motors that led to this most satisfactory result and that Government’s pro-business attitude was also one of the reasons why this result was achieved.

Now that Malta has reached this target, Government should ensure that the economy remains buoyant to sustain a situation where annual deficits will be a thing of the past while keeping in mind the need for the country not to overspend and keep employment in the public sector within a manageable level.

4 April, 2017

———————

L-MDA sodisfatta bis-surplus ekonomiku

Il-Malta Developers Association (MDA) bi pjaċir tilqa’ l-aħbar li, wara aktar minn tletin sena, il-Fond Konsolidat ta’ Malta m’għadux f’sitwazzjoni ta’ defiċit permanenti, peress li d-dħul tal-Gvern kien akbar mill-infiq fl-2016.

L-MDA tirrikonoxxi li dan kien pass importanti fl-istorja ekonomika ta’ Malta u tifraħ lill-Gvern talli laħaq dan il-għan mingħajr ma kellu jirrikorri għal miżuri ta’ awtorità ħarxa, filwaqt li naqqas it-taxxi.

L-MDA tixtieq tirrimarka wkoll li l-industrija tal-kostruzzjoni u l-proprjetà kienet waħda mill-muturi ekonomiċi li waslet għal dan ir-riżultat mill-aktar sodisfaċenti u li l-attitudni pro-business tal-Gvern kienet ukoll waħda mir-raġunijiet li wasslu għal dan ir-riżultat.

Issa li Malta laħqet din il-mira, il-Gvern għandu jiżgura li l-ekonomija tibqa’ sejra tajjeb biex tkun tista’ ssostni sitwazzjoni fejn defiċits annwali jkunu xi ħaġa tal-passat waqt li nżommu f’moħħna l-ħtieġa li l-pajjiż ma jonfoqx iż-żejjed u nżommu l-impjieg fis-settur pubbliku f’livelli maniġġabbli.

4 ta’ April, 2017

———————

 

 

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors