News

Owners of 70 estate agency offices join MDA

Saturday, February 17th, 2018

Parliamentary Secretary for Planning and the Property Market Chris Agius today announced that he intends to finalise the White Paper on the regulation of estate agents with the Malta Developers association by the end of the first quarter of this year so that a draft Bill can be presented to Parliament.

Mr Agius was speaking during the launch of the Estate Agents Section (EAS) within the MDA, which represents the owners of 70 estate agent offices around Malta and Gozo. Since being appointed parliamentary secretary, he added that he had built a strong relationship with the MDA and was meeting the MDA board regularly to discuss how the sector can grow but also how to safeguard the environment.

Read more »

MDA offering assistance to members when applying for any type of work permit with Jobsplus

Wednesday, January 31st, 2018

Attention all MDA members.

We are pleased to announce that the MDA is offering assistance to its members when applying for any work permits with Jobsplus. This exclusive service will be offered at the offices of Malta Developers Association every Tuesday from 12.30pm to 3.00pm.

Kindly call on 2122 8184 to make an appointment.

718a8163-0c3d-4eed-b8a3-ebb39bfd751d logo

older news

MDA welcomes economic surplus

The Malta Developers Association welcomes the news that after over three decades Malta’s Consolidated Fund is no longer in a permanent deficit situation, with Government revenue exceeding payments in 2016.

MDA recognises that this is an important milestone in Malta’s economic history and congratulates Government for reaching this objective without resorting to harsh austerity measures, while reducing taxation.

MDA would also like to point out that the construction and property industry has been one of the economic motors that led to this most satisfactory result and that Government’s pro-business attitude was also one of the reasons why this result was achieved.

Now that Malta has reached this target, Government should ensure that the economy remains buoyant to sustain a situation where annual deficits will be a thing of the past while keeping in mind the need for the country not to overspend and keep employment in the public sector within a manageable level.

4 April, 2017

———————

L-MDA sodisfatta bis-surplus ekonomiku

Il-Malta Developers Association (MDA) bi pjaċir tilqa’ l-aħbar li, wara aktar minn tletin sena, il-Fond Konsolidat ta’ Malta m’għadux f’sitwazzjoni ta’ defiċit permanenti, peress li d-dħul tal-Gvern kien akbar mill-infiq fl-2016.

L-MDA tirrikonoxxi li dan kien pass importanti fl-istorja ekonomika ta’ Malta u tifraħ lill-Gvern talli laħaq dan il-għan mingħajr ma kellu jirrikorri għal miżuri ta’ awtorità ħarxa, filwaqt li naqqas it-taxxi.

L-MDA tixtieq tirrimarka wkoll li l-industrija tal-kostruzzjoni u l-proprjetà kienet waħda mill-muturi ekonomiċi li waslet għal dan ir-riżultat mill-aktar sodisfaċenti u li l-attitudni pro-business tal-Gvern kienet ukoll waħda mir-raġunijiet li wasslu għal dan ir-riżultat.

Issa li Malta laħqet din il-mira, il-Gvern għandu jiżgura li l-ekonomija tibqa’ sejra tajjeb biex tkun tista’ ssostni sitwazzjoni fejn defiċits annwali jkunu xi ħaġa tal-passat waqt li nżommu f’moħħna l-ħtieġa li l-pajjiż ma jonfoqx iż-żejjed u nżommu l-impjieg fis-settur pubbliku f’livelli maniġġabbli.

4 ta’ April, 2017

———————

 

 

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors