News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA on MEPA demerger

The Malta Developers Association notes the controversy that has arisen on Government plans to remove the responsibility for safeguarding the environment from MEPA.

Although this new system can lead to fresh difficulties for those applying for a building permit, the MDA agrees with this proposal because in fact the environment will be stronger and on an equal footing with the Planning Authority and not subservient to it. So much so, that the Environment Authority will have the right to appeal decisions of the Planning Authority – something that is impossible today when the Environment is subservient to Planning.

Despite all this, the MDA disagrees that the Building Regulations Office should form part of the Planning Authority since it feels that this should remain a separate authority from that which issues permits.

Above all, the MDA notes that, even without the responsibility for the environment, there are going to be two members on the Board of the Planning Authority who are environmentalists while the MDA will continue to be denied representation on this board – a situation that the MDA feels is unjust in its regard.

 

L-MDA dwar id-demerger tal-MEPA

 

Il-Malta Developers Association (MDA) tinnota l-kontroversja li nqalgħet dwar il-pjani tal-Gvern li titneħħa r-responsabbilità ghall-harsien tal-ambjent minn taħt il-MEPA.

Minkejja li din is-sistema l-ġdida tista’ twassal għal diffikoltajiet ġodda għal min japplika għal permessi tal-bini, l-MDA taqbel ma’ din il-proposta għaliex fil-fatt l-ambjent se jkun aktar b’sahhtu u fuq l-istess binarju tall-Awtorità tal-Ippjanar u mhux parti sottomessa għaliha.

Tant illi l-Awtorità tal-Ambjent se jkollha d-dritt tappella kontra deciżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar – ħaġa li hi impossibbli illum meta l-Ambjent hu sottomess għall-Ippjanar.

Madankollu l-MDA ma taqbilx li l-Building Regulations Office issir parti mill-Awtorità tal-Ippjanar u tħoss li dan għandu jibqa’ awtorità separata minn dik li toħroġ il-permessi.

Fuq kollox l-MDA tinnota li, anki mingħajr ir-responsabbilità għall-ambjent, se jkun hemm żewġ membri tal-Board tal-Awtorità tal-Ippjanar li jkunu ambjentalisti filwaqt li l-MDA se tibqa’ tiġi mċaħħda minn rappreżentanza fuq dan il-bord – sitwazzjoni li l-MDA tħoss li hi inġusta magħha.

 

8 ta’ Lulju, 2015

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors