News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA Council discusses PN’s economic vision

The Malta Developers Association Council recently met two Nationalist Party members of Parliament, Shadow Minister for the Economy Claudio Grech and Spokesman for SMEs Robert Arrigo, to discuss the party’s economic vision for the next decade, ‘An economy for the people’.

The MDA Council exchanged its views with the party, which is holding a series of consultation sessions with the Constituted Bodies on this working document, during the meeting, held at the MDA’s premises in Guardamangia. The main focus was on the local property market and the construction industry.

EFTP discussion

This working document is intended to serve as a canvas for the political process shaping the PN’s policy delivery plan. It is based on five core horizontal drivers, which are translated into 145 measures, and consists of 20 policy priorities, including a paradigm shift in construction and property development.

3 February, 2016

———————

Il-Kunsill tal-MDA jiddiskuti l-viżjoni ekonomika tal-PN

Il-Kunsill tal-Malta Developers Association (MDA) dan l-aħħar iltaqa’ ma’ żewġ membri tal-Parlament tal-Partit Nazzjonalista, ix-Shadow Minister għall-Ekonomija Claudio Grech u l-kelliema għall-SMEs Robert Arrigo, biex jiddiskuti l-viżjoni ekonomika tal-partit għall-10 snin li ġejjin, ‘Ekonomija għall-Poplu’.

Il-Kunsill kellu skambju ta’ idejat mal-partit, li qiegħed ikollu numru ta’ sessjonijiet ta’ konsultazzjoni mal-Korpi Kostitwiti fuq dan id-dokument ta’ ħidma, waqt din il-laqgħa, li saret fil-kwartieri tal-MDA fi Guardamangia. L-iżjed li ffukaw kien fuq is-suq tal-proprjetà u l-industrija tal-kostruzzjoni.

Dan id-dokument ta’ ħidma għandu l-għan li jservi bħala ċattra għall-proċess politiku li fuqu l-PN jista’ jsawwar il-pjan li fuqu jkun mibni l-politika tiegħu. Huwa bbażat fuq ħames aspetti bażiċi li minnhom joħorġu 145 miżuri u fih hemm 20 prijoritajiet ta’ politika, fosthom li jkun hemm bidla fondamentali fil-kostruzzjoni u l-iżvilupp tal-proprjetà.

2 ta’ Frar, 2016

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors