News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA congratulates Labour Party

The Malta Developers Association congratulates Prime Minister Joseph Muscat and the Labour Party for its electoral victory, which indicates that the new Government has a clear mandate to continue implementing the economic policy it has pursued successfully for the past four years.

The MDA declares that it is prepared to continue to give its support for these policies aimed mainly at continuing to create wealth that reaches everyone.

Lastly, the MDA also notes that the Opposition, with political maturity, immediately acknowledged the Labour Party victory. This continues to augur well, not only for democracy in the country, but also for continuity in all that is being implemented as well as in increasing wealth which, doubtlessly, is what all the political forces in the country would wish for.

5 June, 2017

———————

 L-MDA tifraħ lill-Partit Laburista

Il-Malta Developers Association (MDA) tifraħ lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lill-Partit Laburista tar-riżultat elettorali, li jindika li l-Gvern li jmiss għandu mandat ċar biex ikompli bil-politika ekonomika li kellna dawn l-aħħar erbgħa snin.

L-MDA tiddikjara li lesta tkompli tagħti l-appoġġ tagħha għal din ix-xorta ta’ politika bil-għan prinċipali li l-ġid ikompli jikber u li jilħaq lil kulħadd.

Fl-aħħar nett, l-MDA tinnota ukoll kif l-Oppożizzjoni, b’maturità politika, mill-ewwel ikkonċediet ir-rebħa lill-Partit Laburista. Dan ikompli jawgura tajjeb, mhux biss għad-demokrazija f’pajjiżna, iżda wkoll sabiex ikun hemm kontinwità fix-xogħol u t-tkattir tal-ġid li, mingħajr ebda dubju, hija x-xewqa tal-forzi politiċi kollha ta’ pajjiżna.

5 ta’ Ġunju, 2017

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors