News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA calls for changes in Health and Safety law

The Malta Developers Association wishes to register its disappointment at the way company directors are being charged in Court in connection with health and safety incidents at the workplace.

While the MDA believes that the law on health and safety is a good one and it has co-operated on several occasions with the Occupational Health and Safety Authority (OHSA) to ensure that its members observe the law scrupulously, the MDA feels that there is a lacuna in this law when the owner of a project is a company.

In this regard, for example, if the owner of a development is found guilty of any infringement, when the owner is a company, the fine for this infringement is multiplied by the number of company directors who are all considered to have committed the infringement individually.

In a case currently before the Courts, even a non-executive company director has been accused of causing a worker’s death, irrespective of whether he personally had any connection with the incident that led to this death. The MDA does not agree with these types of accusations in our Courts of people who are obviously innocent.

The MDA therefore appeals to the Government to amend the law so that where it is obvious that a company director had nothing to do with any infringement of the law on health and safety at work, that person should not be held criminally responsible for this.

15 October, 2015

———————

L-MDA titlob bdil fil-liġi tas-Saħħa u s-Sigurtà

Il-Malta Developers Association (MDA) trid tirreġistra d-diżappunt tagħha dwar il-mod kif diretturi ta’ kumpaniji qegħdin jittellgħu l-Qorti minħabba inċidenti ta’ saħħa u sigurtà fuq il-lantijiet tax-xogħol.

Filwaqt li l-MDA temmen li l-liġi dwar is-saħħa u s-sigurtà hija waħda tajba u kemm il-darba ikkoperat mal-OHSA (Occupational Health and Safety Authority – l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà) biex il-membri tagħha josservaw il-liġi bl-aktar mod skrupluż, l-MDA tħoss ukoll li hemm lacuna f’din il-liġi meta s-sid ta’ proġett ikun kumpannija.

Hekk, per eżempju, jekk sid ta’ żvilupp li jkun ħati ta’ nuqqas jeħel multa, meta s-sid tkun kumpanija, il-multa għall-istess nuqqas tkun immultiplikata bin-numru ta’ diretturi tal-kumpanija li kollha jitqiesu li naqsu individwalment.

F’każ li qiegħed il-Qorti bħalissa, saħansitra direttur mhux eźekuttiv ta’ kumpanija ġie akkużat li kkawża l-mewt ta’ ħaddiem, irrispettivament minn kemm personalment kellu x’jaqsam mal-inċident li wassal għal dan il-mewt. L-MDA ma taqbilx ma dawn it-tipi ta’ akkużi ta’ nies ovvjament innocenti fil-Qrati tagħna.

L-MDA għaldaqstant tappella lill-Gvern biex jemenda l-liġi sabiex fejn hu ovvju li direttur ta’ kumpanija ma kellu x’jaqsam xejn ma xi ksur tal-liġi dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol m’għandux ikun kriminalment responsabbli għal dan in-nuqqas.

15 ta’ Ottubru, 2015

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors