News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA calls for action against rogue contractors

The Malta Developers Association refers to a report and video in a news blog concerning the demolition of a building in Siggiewi.

From the video, it is obvious that the demolition contractor is not following an approved construction method statement that binds the owner of any such works on the methods he is permitted to use to demolish an existing structure. Moreover, it is also obvious that no safety precautions were taken in order to protect pedestrians, passing traffic and the workmen on site.

Once again, MDA appeals to the authorities to take harsh measures against such rogue contractors. Besides increasing fines, the time has come for contractors carrying out demolition works to be licensed, with the suspension of their licence being a possible punitive measure, besides fines, in such circumstances.

8 April, 2017

———————

L-MDA tistenna li tittieħed azzjoni kontra kuntratturi amateurs

Il-Malta Developers Association (MDA) tirreferi għar-rapport u l-video fi news blog fuq it-twaqqigħ ta’ binja fis-Siġġiewi.

Mill-video, hu ċar li l-kuntrattur li kien qiegħed iwaqqa’ ma kienx qiegħed isegwi construction method statement approvat li jorbot is-sid ta’ dawn it-tip ta’ xogħlijiet fuq il-metodi li hu permess li juża biex iwaqqa’ struttura eżistenti. Barra minn hekk, hu ovvju wkoll li ma ttieħdux ebda prekawzjonijiet ta’ sigurtà biex jipproteġu n-nies għaddejjin fit-triq, it-traffiku fil-viċinanzi u l-ħaddiema fuq is-sit.

Mill-ġdid, l-MDA tappella lill-awtoritajiet biex jieħdu miżuri ħorox kontra dawn it-tip ta’ kuntratturi.. Apparti milli jiżdiedu l-multi, wasal iż-żmien biex dawk il-kuntratturi li jagħmlu xogħol ta’ twaqqiegħ ta’ bini ikunu liċenzjati. Fost il-miżuri ta’ pieni kontrihom f’ċirkostanzi bħal dawn jista’ jkun li l-liċenzja tagħhom tiġi sospiża, apparti milli jeħlu multi.

8 ta’ April, 2017

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors