News

Interesting article on the Times of Malta by Perit Michael Falzon, Honorary President of the Malta Developers Association.

Friday, February 23rd, 2018

article

MDA favours strengthening of the law for better protection against fire hazards

Thursday, February 22nd, 2018

The Malta Developers Association welcomes in the most positive manner the news announced by Infrastructure Minister Ian Borg that laws on protection against fires in buildings are to be consolidated as part of the reform in the construction sector.

As the Minister rightly said, the law on security against fires in buildings is currently sporadic and fragmented, and the MDA feels that this reform, which will enable the law to be strengthened in this area, is urgently needed.

Read more »

older news

MDA at UEPC AGM in Spain

Attending the annual general meeting of member states of the Association of European Union Developers (UEPC) in Madrid, Spain, the Malta Developers Association (MDA) has learnt that the housing market adjustment appears to be bottoming out in a number of countries in the European Union. Malta is to host the 2015 AGM of the UEPC next May.

Most of the EU housing markets have been in a phase of correction after a long bull cycle (characterised by rising prices). The cumulated reduction in the real price of residential assets has been substantial in Spain, the Netherlands, Ireland and Denmark, where the adjustment of housing prices has gone in tandem with the downsizing of construction sectors, aggravating unemployment.

For most countries the cycle has bottomed out and there have been moderate increases in the UK, Malta, Sweden and Luxemburg.

Along with other countries in 2013, Malta was experiencing macroeconomic imbalances. The banking sector and real estate market required monitoring while domestic banks remained highly exposed to the property market. Specific loan loss provisions were relatively low.

This year most countries, including the UK, the Netherlands, Belgium and France, continue to experience imbalances, which require monitoring and policy action. Macroeconomic challenges in Malta are no longer identified as imbalances.
Malta’s housing market has stabilised and risks arising from over-exposure to property are limited.

Also, the MDA President Sandro Chetcuti was welcomed by the Maltese Ambassador to Spain Dr Mark A. Micallef, who offered the MDA assistance to continue building strong relations with Spanish entrepreneurs.

31 May, 2014

______________

L-MDA tattendi l-LĠA tal-UEPC fi Spanja

Il-Malta Developers Association (MDA) saret taf li l-aġġustament fis-suq tal-bini tad-djar f’pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tidher li waslet fil-qiegħ f’numru ta’ pajjiżi waqt li kienet preżenti għall-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi tal-Unjoni Ewropea (UEPC) f’Madrid, fi Spanja. Malta se tospita l-LĠA tal-2015 tal-UEPC f’Mejju li jmiss.

Il-maġġoranza tas-swieq tal-bini tad-djar tal-UE qegħdin f’fażi ta’ korrezzjoni wara suq fejn il-prezzijiet kienu dejjem telgħin. Kien hemm roħs sostanzjali fil-prezz reali ta’ assi residenzjali fi Spanja, l-Olanda, l-Irlanda u d-Danimarka, fejn l-aġġustament fil-prezzijiet tad-djar kien akkumpanjat minn settur tal-bini li ċkien, li minħabba f’hekk kien hemm iktar qagħad.

Fil-maġġoranza tal-pajjiżi, iċ-ċiklu wasal fil-qiegħ u kien hemm tkabbir moderat fl-Ingilterra, Malta, li-Isvezja u l-Lussemburgu.

Flimkien ma’ pajjiżi oħra fl-2013 Malta rat żbilanċi makroekonomiċi. Is-settur bankarju u s-suq tal-proprjetà kellhom bżonn monitoraġġ waqt li l-banek lokali baqgħu relattivament esposti għas-suq tal-proprjetà. Il-proviżjonijiet speċifiċi għal telf fis-self kienu relattivament baxxi.

Din is-sena l-maġġoranza tal-pajjiżi, fosthom l-Ingilterra, l-Olanda, il-Belġju u Franza baqgħu jaraw żbilanċi, li għandhom bżonn monitoraġġ u azzjoni fil-policies. Sfidi makroekonomiċi f’Malta m’għadhomx jiġu identifikati bħala żbilanċi. Is-suq tad-djar f’Malta sar stabbli u r-riskji minn investiment eċċessiv fil-proprjetà huma limitati.

Il-President tal-MDA Sandro Chetcuti ġie milqugħ ukoll mill-Ambaxxatur ta’ Malta fi Spanja, Dr Mark A. Micallef, li offra l-għajnuna tiegħu lill-MDA biex ikompli jibni relazzjonijiet b’saħħithom ma’ intraprendituri Spanjoli.

31 ta’ Mejju, 2014

_________________

Malta Developers Association President Sandro Chetcuti (third from right) at the head of a three-man delegation at the annual general meeting of the Association of European Union Developers (UEPC) in Spain.

Il-President tal-Malta Developers Association Sandro Chetcuti (it-tielet mill-lemin) li mexxa delegazzjoni ta’ tlieta min-nies fil-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi tal-Unjoni Ewropea (UEPC) fi Spanja.


MDA President Sandro Chetcuti (right) with Malta’s Ambassador to Spain Dr Mark A. Micallef.

Il-President tal-MDA Sandro Chetcuti (lemin) mal-Ambaxxatur ta’ Malta fi Spain Dr Mark A. Micallef.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors