News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA asks for 2-month extension for those who sign promise of sale by June

The Malta Developers Association regards Government’s decision to exempt those who are buying their first home (first-time buyers) from paying stamp duty on the first €150,000 as a step that greatly helped the property market to recover. At the same time, the Government’s revenue from the tax on property sales increased and not decreased, as some thought would happen.

The MDA recalls that this scheme was for a year on the MDA’s suggestion and then it was extended by six months for those who made a contract of purchase up to the end of June this year.

The MDA believes that at present the momentum in the property market should not slacken and therefore it suggests that, without extending the scheme, two further months are allowed for those who sign a promise of sale (konvenju) before the end of June so that the current pressure on the banks and the notaries to file the necessary paperswill be lessened.

29April, 2015

———————

L-MDA titlob estenzjoni ta’ xahrejn għal dawk li jagħmlu konvenju sa Ġunju

Il-Malta Developers Association (MDA) tħares lejn id-deċiżjoni tal-Gvern li jeżenta lil dawk li jkunu se jixtru dar għall-ewwel darba (first-time buyers) għal ħlas tal-boll  sa fuq l-ewwel €150,000 bħala wieħed mill-passi li għenu ħafna biex jirkupra s-suq tal-proprjetà. Fl-istess ħin, il-Gvern żdiedlu id-dhul mit-taxxi fuq il-bejgħ ta’ proprejtà u mhux naqaslu, kif kien hawn min beża’ li se jiġri.

L-MDA tfakkar li din l-iskema kienet saret għal sena fuq proposta tal-MDA stess u imbagħad kient imġedda b’sitt xhur għal min jagħmel kuntratt ta’ xiri sal-aħħar ta’ Ġunju ta’ din is-sena.

L-MDA temmen li fil-preżent hemm bżonn  li l-momentum fis-suq tal-proprjetà ma jonqosx u għalhekk qed tissuġġerixxi li, mingħajr ma tiġi estiża l-iskema, jingħata xahrejn iżjed żmien għal dawk li jagħmlu konvenju qabel l-aħħar ta’ Ġunju sabiex tonqos il-pressjoni li bħalissa hemm kemm fuq il-banek u n-nutara biex dawn ikunu jistgħu jgħaddu l-karti kollha meħtieġa.

29 ta’ April, 2015

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors