News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA appeals for greater professionalism at work place

The Malta Developers Association feels it needs to express itself on incidents on construction sites, some of them even with fatal consequences, which are regularly reported.

Without going into the merits of individual cases, the MDA feels that certain amateurism in the construction sector is out of date and that nowadays we cannot do without professionalism in this sector.

The MDA recognises in a positive manner all the efforts being made by the state entity for security at the workplace – the OHSA – and urges everyone to observe the OHSA’s guidelines on every job that is carried out, large or small, both for personal as well as commercial reasons.

Since it was set up, the MDA has kept its members updated on their obligations towards the safeguarding and security both of workers and the public on the workplace. To continue this endeavour, it intends to upload to its website (www.mda.com.mt) all the information on the legal provisions that safeguard health and safety on construction sites so that this information will be accessible both to its members as well as to the public.

Above all, the MDA feels it is its duty to draw the authorities’ attention itself, where it sees that these provisions are not being observed, to take the necessary steps.

23 September, 2014

———————

L-MDA tappella għal iktar professjonaliżmu fuq il-lant tax-xogħol

 Il-Malta Developers Association (MDA) tħoss li għandha issemma leħinha dwar inċidenti fuq il-lant tax-xogħol tal-kostruzzjoni, xi wħud minnhom anki b’konsegwenzi fatali, li sikwit qed ikunu rrappurtati.

Mingħajr ma tidhol fil-merti ta’ xi każ partikolari, l-MDA tħoss li wasal iż-żmien li ċertu dilettantiżmu fil-qasam tax-xogħol tal-kostruzzjoni m’għadux żmienu u tagħraf li l-professjonalità f’dan il-qasam illum hi xi ħaġa li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha.

L-MDA tagħraf b’mod pożittiv l-isforzi kollha li jsiru mill-organu statali għall-ħarsien tas-sigurtà fuq ix-xogħol – l-OHSA – u tħeġġeġ lil kulħadd biex josserva l-linji gwida tal-OHSA f’kull biċċa xogħol li ssir, żgħira jew kbira, kemm għal skopijiet personali kif ukoll għal negozju.

Sa mit-twaqqif tagħha l-MDA żammet lill-membri tagħha nformati dwar l-obbligi tagħhom dwar il-ħarsien u s-sigurtà kemm tal-ħaddiema, kif ukoll tal-pubbliku, fuq il-lantijiet tax-xogħol. Biex tkompli f’din il-ħidma, se tpoġġi fuq il-website tagħha (www.mda.com.mt) l-informazzjoni kollha dwar il-provvedimenti legali li jassiguraw is-saħħa u s-sigurtà fix-xogħolijiet tal-kostruzzjoni sabiex din l-informazzjoni tkun aċċessibbli kemm mill-membri tagħha kif ukoll mill-pubbliku in generali. Dawn il-provvedimenti jinkludu wkoll l-obbligu tar-reġistrazzjoni ta’ min ikun responsabbli għal kull żvilupp, kemm bħala sid, kif ukoll bħala kuntrattur.

Fuq kollox, l-MDA tħoss li hu d-dover tagħha li fejn tara li dawn il-provvedimenti ma jkunux qed ikunu osservati, tkun hi stess li tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet konċernati biex jittieħdu l-passi li jkun hemm bżonn.

23 ta’ Settembru 2014

———————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors