News

MDA insists its Budget proposals as agreed before general election

Saturday, September 16th, 2017

The Malta Developers Association presented a substantial document with concrete proposals for Budget 2018, some of which can be implemented immediately.

MDA President Sandro Chetcuti, who headed a delegation of Council members, augured that the Prime Minister and his Government would continue to achieve further progress and success in its endeavours to take the country to the next level. He praised Government’s initiatives that have truly brought the best of times in terms of employment and a booming economy.

Read more »

Both PN leadership contenders request meeting with MDA

Sunday, September 10th, 2017

The two Nationalist Party leadership contenders, Dr Adrian Delia and Dr Chris Said, held separate meetings with the Malta Developers Association Council. The meetings, held at the request of the two candidates, turned out to be two long, fruitful discussions.

Both Dr Delia and Dr Said acknowledged the good work of the MDA and its highly valid contribution to the country.

Read more »

older news

MDA Annual General Meeting

 

PRESS RELEASE

L-MDA IŻŻOMM L-EWWEL LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI (agm)

 

Tikkonsidra twaqqaf Forum fuq il-Propjetà

Il-President tal-Malta Developers Association (MDA) Michael Falzon nhar il-Ġimgħa ħares lura lejn sena li fiha l-MDA għamlet passi kbar il-quddiem minn mindu twaqqfet u kibret biex illum għandha iktar minn 150 membru. “L-MDA ħadet attitudni pożittiva u proattiva minkejja l-problemi attwali. Wara xi eżitazzjoni fil-bidu, il-Gvern u NGOs oħrajn issa qegħdin jikkonsultaw l-MDA il-ħin kollu,” qal is-Sur Falzon waqt l-ewwel laqgħa ġenerali annwali li saref fil-Montekristo Estates, Ħal Farruġ, fejn kien hemm attendenza tajba, fosthom membri prominenti fis-suq tal-propjetà Maltija.

Waqt il-preżentazzjoni tiegħu fil-laqgħa, is-Sur Falzon tenna l-għanijiet u l-oġġettivi tal-MDA, semma l-kisbiet ewlenin matul l-ewwel sena ta’ attività u spjega l-istrateġija għall-2012. Fost l-ewwel inizjattivi kienu l-publikazzjoni ta’ Kodiċi ta’ Etika għall-iżviluppaturi. Ġew organizzati numru ta’ seminars u konferenzi stampa. Kien hemm laqgħat mal-Prim Ministru, il-MEPA, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tar-Riżorsi u Affarjiet Rurali, Enemalta, u l-Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA).

L-MDA saret membru tal-BICC (Building Industry Consultative Council) u Kumitat Permanenti twaqqaf mal-MEPA, b’laqgħat isiru regolarment matul is-sena. Fost is-suġġetti diskussi kien hemm: tiġdid ta’ permessi, reviżjoni ta’ policies, tariffi, applikazzjoni għall-kontroll tal-ippjanar, sostituzzjoni ta’ case officers u garanziji bankarji.

Instabu punti komuni ma’ NGO tal-ambjent fuq żewġ kwistjonijiet u l-MDA kkordinat l-isforzi tagħja ma’ organizazzjonijiet professjonali relatati, fosthom l-FOBC (Federation of Building Contractors), il-KTP (Kamra tal-Periti) u l-FEA (Federation of Estate Agents). L-MDA qegħda tikkonsidra tagħmel studju fuq is-suq ta’ propjetajiet vojta u se tieħu sehem fit-twaqqif ta’ Forum fuq il-Propjetà mal-FOBC, il-KTP, l-FEA u l-KTN (Kamra tan-Nutara).

L-istrateġija għall-2012 se tkun biex l-MDA tkompi taħdem biex tikkonvinċi l-Gvern biex l-industrija tal-kostruzzjoni tkun amministrata b’mod olistiku bħal ma huma l-industrija tat-turiżmu jew is-settur finanzjarju, u biex il-Forum fuq il-Propjetà tiġi fis-seħħ. L-MDA se taħdem ukoll biex tassigura li l-policies tal-MEPA jiġu aġġornati u biex il-gvern jagħti inċentivi fiskali f’setturi mixtieqa tas-suq tal-propjetà.

Fl-aħħar tal-preżentazzjoni tiegħu is-Sur Falzon irringrazzja l-Viċi-President Sandro Chetcuti għall-isforzi tiegħu mingħajr waqfien matul is-sena, flimkien mal-kumitat kollu tas-sena li għaddiet.

Il-Kunsill tal-MDA għall-2011-2012 hu magħmul minn: Michael Falzon, President; Sandro Chetcuti, Viċi-President; Ian Fitzpatrick, Segretarju Ġenerali; Paul Xuereb, Teżorier; u Anthony Camilleri, Malcolm Mallia, Keith Pillow, Euchar Vella u Ray Zammit, membri. Pierre Galea u Paul Micallef ġew koptjati bħala membri matul il-laqgħa.

3 ta’ Diċembru, 2011

——————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors