News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

MDA Annual General Meeting

 

PRESS RELEASE

L-MDA IŻŻOMM L-EWWEL LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI (agm)

 

Tikkonsidra twaqqaf Forum fuq il-Propjetà

Il-President tal-Malta Developers Association (MDA) Michael Falzon nhar il-Ġimgħa ħares lura lejn sena li fiha l-MDA għamlet passi kbar il-quddiem minn mindu twaqqfet u kibret biex illum għandha iktar minn 150 membru. “L-MDA ħadet attitudni pożittiva u proattiva minkejja l-problemi attwali. Wara xi eżitazzjoni fil-bidu, il-Gvern u NGOs oħrajn issa qegħdin jikkonsultaw l-MDA il-ħin kollu,” qal is-Sur Falzon waqt l-ewwel laqgħa ġenerali annwali li saref fil-Montekristo Estates, Ħal Farruġ, fejn kien hemm attendenza tajba, fosthom membri prominenti fis-suq tal-propjetà Maltija.

Waqt il-preżentazzjoni tiegħu fil-laqgħa, is-Sur Falzon tenna l-għanijiet u l-oġġettivi tal-MDA, semma l-kisbiet ewlenin matul l-ewwel sena ta’ attività u spjega l-istrateġija għall-2012. Fost l-ewwel inizjattivi kienu l-publikazzjoni ta’ Kodiċi ta’ Etika għall-iżviluppaturi. Ġew organizzati numru ta’ seminars u konferenzi stampa. Kien hemm laqgħat mal-Prim Ministru, il-MEPA, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tar-Riżorsi u Affarjiet Rurali, Enemalta, u l-Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA).

L-MDA saret membru tal-BICC (Building Industry Consultative Council) u Kumitat Permanenti twaqqaf mal-MEPA, b’laqgħat isiru regolarment matul is-sena. Fost is-suġġetti diskussi kien hemm: tiġdid ta’ permessi, reviżjoni ta’ policies, tariffi, applikazzjoni għall-kontroll tal-ippjanar, sostituzzjoni ta’ case officers u garanziji bankarji.

Instabu punti komuni ma’ NGO tal-ambjent fuq żewġ kwistjonijiet u l-MDA kkordinat l-isforzi tagħja ma’ organizazzjonijiet professjonali relatati, fosthom l-FOBC (Federation of Building Contractors), il-KTP (Kamra tal-Periti) u l-FEA (Federation of Estate Agents). L-MDA qegħda tikkonsidra tagħmel studju fuq is-suq ta’ propjetajiet vojta u se tieħu sehem fit-twaqqif ta’ Forum fuq il-Propjetà mal-FOBC, il-KTP, l-FEA u l-KTN (Kamra tan-Nutara).

L-istrateġija għall-2012 se tkun biex l-MDA tkompi taħdem biex tikkonvinċi l-Gvern biex l-industrija tal-kostruzzjoni tkun amministrata b’mod olistiku bħal ma huma l-industrija tat-turiżmu jew is-settur finanzjarju, u biex il-Forum fuq il-Propjetà tiġi fis-seħħ. L-MDA se taħdem ukoll biex tassigura li l-policies tal-MEPA jiġu aġġornati u biex il-gvern jagħti inċentivi fiskali f’setturi mixtieqa tas-suq tal-propjetà.

Fl-aħħar tal-preżentazzjoni tiegħu is-Sur Falzon irringrazzja l-Viċi-President Sandro Chetcuti għall-isforzi tiegħu mingħajr waqfien matul is-sena, flimkien mal-kumitat kollu tas-sena li għaddiet.

Il-Kunsill tal-MDA għall-2011-2012 hu magħmul minn: Michael Falzon, President; Sandro Chetcuti, Viċi-President; Ian Fitzpatrick, Segretarju Ġenerali; Paul Xuereb, Teżorier; u Anthony Camilleri, Malcolm Mallia, Keith Pillow, Euchar Vella u Ray Zammit, membri. Pierre Galea u Paul Micallef ġew koptjati bħala membri matul il-laqgħa.

3 ta’ Diċembru, 2011

——————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors