News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

MDA and AD hold first ever meeting

The Malta Developers Association (MDA) and Alternattiva Demokratika (AD) held a cordial meeting this afternoon at The Palace Hotel, Sliema.

The MDA was represented by President Sandro Chetcuti, Vice-President Euchar Vella, Secretary-General Michael Stivala, and Council members Alfred Camilleri and Anton Camilleri. AD was represented by Chairperson Prof. Arnold Cassola, Deputy Chairperson Perit Carmel Cacopardo and Secretary-General Ralph Cassar.

In his introductory remarks Prof. Cassola said AD’s main priority is the environmental deficit in the country. The party has two main preoccupations: the attack by government on what lies Outside Development Zones (ODZs), both on land and in the sea, since it is government that is proposing these projects; and the excessive amount of vacant property – around 30 per cent of all property.

“We hope that you as an association of developers will concentrate also on the need for more rehabilitation of these properties, (which) is much more preferable than touching any virgin land. This I think also creates work for you, for the Maltese economy and the country as a whole without having to touch ODZ,” he said.

Perit Cacopardo praised the MDA for bringing together various sectors of the industry, including property developers, those in construction, allied trades and estate agents, because it was a way of putting pressure on the various players to follow rules, primarily the code of ethics, that they themselves had created.

It was harder to redress the effects of environmental deficit than of financial environmental deficit. Among the impacts he mentioned were the effects on the water table and the decline in the large area of cultivated arable land. “Lessening the environmental deficit is necessary not because we believe in it ourselves but because it has an impact on the quality of life. We are always available to exchange ideas and discuss, as we are today for the first time since you were set up,” Perit Cacopardo said.

Mr Chetcuti paid tribute to AD for putting the issue of the environment on a high level on the national agenda. “We have the environment to heart and we also know that without development the country will suffer badly. We know that the construction industry, development, property and its upkeep are the main motor that generates every other business in the country,” he said.

“I feel that today this is a moment of opportunity for us to meet you in which we can discuss in a civil way how we can marry the environment and development. We have managed to demonstrate in a short period of time the importance of this industry, like you did,” he added, stressing that the lifestyle of the Maltese had changed over the past 60 or 70 years, with living standards rising considerably.

Mr Chetcuti said: “The MDA was a pioneer in stressing the importance of doing proper regeneration. We also gave solutions and opinions on schemes to the Government to take them on board so that the entrepreneur will be more motivated on concentrating on regeneration.”

He concluded by stating that the MDA was open to listen to suggestions on how better planning can be conducted that would benefit everyone in the long term and was sustainable.

 

4June, 2015

———————

 

PRESS RELEASE

 

L-MDA u l-AD fl-ewwel laqgħa tagħhom

 

Il-Malta Developers Association (MDA) u l-Alternattiva Demokratika (AD) kellhom l-ewwel laqgħa kordjali tagħhom illum wara nofsinhar fil-lukanda The Palace, Tas-Sliema.

L-MDA kienet rappreżentata mill-President Sandro Chetcuti, il-Viċi-President Euchar Vella, is-Segretarju Ġenerali Michael Stivala, u l-membri tal-Kunsill Alfred Camilleri u Anton Camilleri. AD kienu rappreżentati miċ-Ċerperson il-Prof. Arnold Cassola, il-Viċi Ċerperson il-Perit Carmel Cacopardo u s-Segretarju Ġenerali Ralph Cassar.

Fil-kummenti tiegħu fil-bidu tal-laqgħa, il-Prof. Cassola qal li l-prijorità ewlenija tal-AD hi d-defiċit ambjentali fil-pajjiż. Il-partit għandu żewġ preokkupazzjonijiet ta’ tħassib ewlenin: l-attakk mill-gvern fuq dak li hu barra ż-żoni tal-iżvilupp (ODZ), kemm fl-art u fil-baħar, peress li l-gvern qiegħed jipproponi dawn il-proġetti; u l-ammont eċċessiv ta’ proprjetà vojta – xi 30 fil-mija tal-proprjetà kollha.

“Nisperaw li intkom, bħala assoċjazzjoni tal-iżviluppaturi se tikkonċentraw fuq il-ħtieġa ta’ iktar riabilitazzjoni ta’ dawn il-proprjetajiet, (li) hu iktar preferibbli milli tmissu artijiet verġni. Dan naħseb jikkrea ukoll xogħol għalikom, għall-ekonomija Maltija u l-pajjiż sħiħ mingħajr ma mmisu art ODZ,” hu qal.

Il-Perit Cacopardo faħħar l-MDA talli ġabret flimkien is-setturi differenti tal-industrija, fosthom l-iżviluppaturi, dawk fil-kostruzzjoni, is-snajja’ u l-aġenti tal-proprjetà, għaliex kien mod kif tagħmel pressjoni fuq dawk kollha involuti biex jobdu regoli, pimarjament il-kodiċi tal-etika, li ħolqu huma stess.

Huwa iktar diffiċli biex wieħed jindirizza d-defiċit ambjentali milli dak finanzjarju. Fost l-impatti li semma hemm l-effetti fuq l-ilma tal-pjan u n-nuqqas kbir fl-art agrikola li qed tinħadem. “Hemm bżonn li nnaqqsu d-defiċit ambjentali mhux għax nemmnu fih aħna iżda minħabba l-impatt fuq il-kwalità tal-ħajja. Aħna dejjem qegħdin hemm biex naqsmu l-idejat u niddiskutu, bħal ma qegħdin nagħmlu llum għall-ewwel darba minn mindu twaqqaftu,” żied jgħid il-Perit Cacopardo.

Is-Sur Chetcuti ta ġieħ lill-AD talli għollu l-issue tal-ambjent fuq l-aġenda nazzjonali. “Aħna għandna l-ambjent għal qalbna u nafu wkoll li mingħajr l-iżvilupp il-pajjiż isofri ħażin. Nafu li l-industrija tal-kostruzzjoni, l-iżvilupp, il-proprjetà u l-upkeep tagħha huma l-mutur ewlieni li jiġġenera l-kummerċ fil-pajjiż,” hu qal.

“Inħoss li llum dan hu mument ta’ opportunità għalina biex niltaqgħu magħkom u niddiskutu b’mod ċivili kif nistgħu nżewġu l-ambjent mal-iżvilupp. Irnexxielna nuru f’perjodu qasir l-importanza ta’ din l-industrija, bħal ma għamiltu intkom,” żied jgħid, u għamel aċċenn fuq kif l-istil ta’ ħajja f’Malta inbidlet f’dawn l-aħħar 60, 70 sena, bl-istandards tal-ħajja jgħollu ħafna.

Is-Sur Chetcuti qal: “L-MDA kienet pijuniera talli qalet kemm hu importanti r-riġenerazzjoni. Tajna soluzzjonijiet u l-opinjonijiet tagħna fuq skemi lill-Gvern biex l-intraprenditur jista’ jkun motivat u jikkonċentra fuq ir-riġenerazzjoni.”

Temm jgħid li l-MDA hi miftuħa għal suġġerimenti fuq kif jista’ jsir ippjanar aħjar li jkun ta’ benefiċċju għal kulħadd fuq medda twila ta’ żmien u meta dan ikun sostenibbli.

 

4 ta’ Ġunju, 2015

———————

mda_meeting_with_ad117


 

 

 

 

 

 

4254_mda_meeting_with_ad113

 

 

 

 

 

57f2141591616bebb2d3ef9d187fc2b69d1f69df-1433418899-55703c93-620x348

 

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors