News

MDA insists its Budget proposals as agreed before general election

Saturday, September 16th, 2017

The Malta Developers Association presented a substantial document with concrete proposals for Budget 2018, some of which can be implemented immediately.

MDA President Sandro Chetcuti, who headed a delegation of Council members, augured that the Prime Minister and his Government would continue to achieve further progress and success in its endeavours to take the country to the next level. He praised Government’s initiatives that have truly brought the best of times in terms of employment and a booming economy.

Read more »

Both PN leadership contenders request meeting with MDA

Sunday, September 10th, 2017

The two Nationalist Party leadership contenders, Dr Adrian Delia and Dr Chris Said, held separate meetings with the Malta Developers Association Council. The meetings, held at the request of the two candidates, turned out to be two long, fruitful discussions.

Both Dr Delia and Dr Said acknowledged the good work of the MDA and its highly valid contribution to the country.

Read more »

older news

L-MDA DWAR Il-PROPOSTI FUQ IT-TARIFFI TAL-ELETTRIKU

Il-Malta Developers Association (MDA) tqis li d-diskussjoni politika dwar it-tariffi tal-elettriku li qed issir fil-pajjiz wara li l-Partit Laburista svela l-pproposti tieghu f’dan i-settur bhal zvilupp pozittiv ghax ir-rohs ta’ dawn it-tariffi jista jkun ic-cavetta ghal ekonomija Maltija aktar b’sahhita u vibranti.

L-effett pozittiv fuq l-ekonomija Maltija ta’ rohs tat-tariffi fuq l-iskala indikata mill-Partit Laburista ikun bla dubju wiehed enormi u jistimula n-negozju biex jikkontribwixxi aktar ghal progress u gid fis-socjeta’ Maltija.

Filwaqt li tapprezza l-isforz li sar mill-Partit Laburista biex sawwar il-proposta tieghu, thoss li l-proposta hi tentattiv serju biex tissolva l-problema permezz ta’ progett fattibli ghalkemm tinsab preokkupata dwar kemm hu possibli li l-progett jitlesta f’sentejn.

L-MDA bi pjacir tinnota wkoll li minkejja li l-pajjiz qieghed fil-bidu ta’ kampanja elettorali, l-proposta Laburista wasslet ghal diskussjoni matura dwar is-settur tal-energija, tant li jidher hemm qbil dwar il-bzonn li jsir xi haga dwar it-tariffi tal-elettriku prezenti u dwar l-importanza tal-involviment tas-settur privat fil-qasam tal-energija.

10 ta’ Jannar 2013
—————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors