News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

L-MDA DWAR Il-PROPOSTI FUQ IT-TARIFFI TAL-ELETTRIKU

Il-Malta Developers Association (MDA) tqis li d-diskussjoni politika dwar it-tariffi tal-elettriku li qed issir fil-pajjiz wara li l-Partit Laburista svela l-pproposti tieghu f’dan i-settur bhal zvilupp pozittiv ghax ir-rohs ta’ dawn it-tariffi jista jkun ic-cavetta ghal ekonomija Maltija aktar b’sahhita u vibranti.

L-effett pozittiv fuq l-ekonomija Maltija ta’ rohs tat-tariffi fuq l-iskala indikata mill-Partit Laburista ikun bla dubju wiehed enormi u jistimula n-negozju biex jikkontribwixxi aktar ghal progress u gid fis-socjeta’ Maltija.

Filwaqt li tapprezza l-isforz li sar mill-Partit Laburista biex sawwar il-proposta tieghu, thoss li l-proposta hi tentattiv serju biex tissolva l-problema permezz ta’ progett fattibli ghalkemm tinsab preokkupata dwar kemm hu possibli li l-progett jitlesta f’sentejn.

L-MDA bi pjacir tinnota wkoll li minkejja li l-pajjiz qieghed fil-bidu ta’ kampanja elettorali, l-proposta Laburista wasslet ghal diskussjoni matura dwar is-settur tal-energija, tant li jidher hemm qbil dwar il-bzonn li jsir xi haga dwar it-tariffi tal-elettriku prezenti u dwar l-importanza tal-involviment tas-settur privat fil-qasam tal-energija.

10 ta’ Jannar 2013
—————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors