News

MDA insists its Budget proposals as agreed before general election

Saturday, September 16th, 2017

The Malta Developers Association presented a substantial document with concrete proposals for Budget 2018, some of which can be implemented immediately.

MDA President Sandro Chetcuti, who headed a delegation of Council members, augured that the Prime Minister and his Government would continue to achieve further progress and success in its endeavours to take the country to the next level. He praised Government’s initiatives that have truly brought the best of times in terms of employment and a booming economy.

Read more »

Both PN leadership contenders request meeting with MDA

Sunday, September 10th, 2017

The two Nationalist Party leadership contenders, Dr Adrian Delia and Dr Chris Said, held separate meetings with the Malta Developers Association Council. The meetings, held at the request of the two candidates, turned out to be two long, fruitful discussions.

Both Dr Delia and Dr Said acknowledged the good work of the MDA and its highly valid contribution to the country.

Read more »

older news

L-AWTORITÀ TAD-DJAR TGĦIN KOPPJI U FAMILJI JIXTRU PROPRJETAJIET

Gvern u l-Awtorità tad-Djar qed jgħinu familji u koppji Ŝgħazagħ billi jipprovdulhom sussidji fuq l-imgħax f’kaŜ ta’ self għax-xiri tal-ewwel residenza jew fuq il-kirja ta’ postijiet. Anzjani qed jingħataw għajnuna sabiex jirranāaw ir-residenzi li jgħixu fihom. L-Awtorità tad-Djar qed tgħin ukoll lis-sidien ta’ proprjetajiet privati billi qed tikri mingħandhom residenzi vojta, u filwaqt li tiggarantilhom dħul għal perjodu ta’ mill-anqas 10 snin, terāa’ tikrihom lill-klienti tagħha.

Waqt laqgħa ta’ informazzjoni organizzata mill-Awtorità tad-Djar mal-Assoëjazzjoni tal-IŜviluppaturi Maltin (Malta Developers Association), il-Ministru tal-Āustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja Chris Said qal li dan l-aħħar l-Awtorità tad-Djar nediet 17-il skema differenti.

Dawn l-iskemi huma intiŜi primarjament sabiex jgħinu lil numru ta’ familji, koppji ŜgħaŜagħ u anzjani jaslu biex jixtru djarhom jew inkella jikru mingħand il-privat. Bejn l-2008 u l-2011, madwar 12,000 familja jew individwu gawdew minn waħda mill-iskemi tal-Awtorità tad-Djar. L-aktar skema popolari kienet dik tas-sussidju fuq il-kera tant li fl-erba’ snin li għaddew 5,288 familja gawdew minnha.

Il-Ministru Chris Said qal li permezz tal-Iskema Kiri mnedija fix-xhur li għaddew, l-Awtorità tad- Djar irëeviet aktar minn 400 applikazzjoni minn sidien ta’ djar u appartamenti privati li jridu jikruhom lill-Awtorità tad-Djar għal perjodu minimu ta’ 10 snin. Dawn il-proprjetajiet jerāgħu jinkrew mill-Awtorità lill-klijenti tagħha. Din l-iskema diāà kienet suëëess u għaldaqstant il-Gvern u l-Awtorità tad-Djar ħassew li għandha tiāi estiŜa b’mod indefinit. Ir-regolamenti kienu rfinuti sabiex il-proëess tal-applikazzjoni jkun simplifikat, filwaqt li l-iskema issa se tkun miftuħa wkoll għal postijiet āebel u saqaf. F’kaŜ li l-Awtorità tad-Djar issib li l-postijiet ikunu tajbin għall-kiri, issidien jingħataw perjodu ta’ Ŝmien ëans sabiex ilestu x-xogħlijiet b’tali mod li jkunu jistgħu jinkrew. Is-sidien jistgħu jibbenefikaw minn rata ta’ taxxa vantaāājuŜa ħafna ta’ 5% flok ir-rata massima normali ta’ 35%.

Il-Ministru Chris Said fakkar ukoll li bħalissa l-Awtorità tad-Djar poāāiet għall-bejgħ bi prezz issussidjat 123 fond residenzjali u 98 garaxx fi 15-il lokalità differenti. Hu qal li qed tinħadem skema oħra intiŜa biex tgħin lil dawk li jridu jixtru l-ewwel proprjeta’ tagħhom mingħand il-privat.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors