News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

L-AWTORITÀ TAD-DJAR TGĦIN KOPPJI U FAMILJI JIXTRU PROPRJETAJIET

Gvern u l-Awtorità tad-Djar qed jgħinu familji u koppji Ŝgħazagħ billi jipprovdulhom sussidji fuq l-imgħax f’kaŜ ta’ self għax-xiri tal-ewwel residenza jew fuq il-kirja ta’ postijiet. Anzjani qed jingħataw għajnuna sabiex jirranāaw ir-residenzi li jgħixu fihom. L-Awtorità tad-Djar qed tgħin ukoll lis-sidien ta’ proprjetajiet privati billi qed tikri mingħandhom residenzi vojta, u filwaqt li tiggarantilhom dħul għal perjodu ta’ mill-anqas 10 snin, terāa’ tikrihom lill-klienti tagħha.

Waqt laqgħa ta’ informazzjoni organizzata mill-Awtorità tad-Djar mal-Assoëjazzjoni tal-IŜviluppaturi Maltin (Malta Developers Association), il-Ministru tal-Āustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja Chris Said qal li dan l-aħħar l-Awtorità tad-Djar nediet 17-il skema differenti.

Dawn l-iskemi huma intiŜi primarjament sabiex jgħinu lil numru ta’ familji, koppji ŜgħaŜagħ u anzjani jaslu biex jixtru djarhom jew inkella jikru mingħand il-privat. Bejn l-2008 u l-2011, madwar 12,000 familja jew individwu gawdew minn waħda mill-iskemi tal-Awtorità tad-Djar. L-aktar skema popolari kienet dik tas-sussidju fuq il-kera tant li fl-erba’ snin li għaddew 5,288 familja gawdew minnha.

Il-Ministru Chris Said qal li permezz tal-Iskema Kiri mnedija fix-xhur li għaddew, l-Awtorità tad- Djar irëeviet aktar minn 400 applikazzjoni minn sidien ta’ djar u appartamenti privati li jridu jikruhom lill-Awtorità tad-Djar għal perjodu minimu ta’ 10 snin. Dawn il-proprjetajiet jerāgħu jinkrew mill-Awtorità lill-klijenti tagħha. Din l-iskema diāà kienet suëëess u għaldaqstant il-Gvern u l-Awtorità tad-Djar ħassew li għandha tiāi estiŜa b’mod indefinit. Ir-regolamenti kienu rfinuti sabiex il-proëess tal-applikazzjoni jkun simplifikat, filwaqt li l-iskema issa se tkun miftuħa wkoll għal postijiet āebel u saqaf. F’kaŜ li l-Awtorità tad-Djar issib li l-postijiet ikunu tajbin għall-kiri, issidien jingħataw perjodu ta’ Ŝmien ëans sabiex ilestu x-xogħlijiet b’tali mod li jkunu jistgħu jinkrew. Is-sidien jistgħu jibbenefikaw minn rata ta’ taxxa vantaāājuŜa ħafna ta’ 5% flok ir-rata massima normali ta’ 35%.

Il-Ministru Chris Said fakkar ukoll li bħalissa l-Awtorità tad-Djar poāāiet għall-bejgħ bi prezz issussidjat 123 fond residenzjali u 98 garaxx fi 15-il lokalità differenti. Hu qal li qed tinħadem skema oħra intiŜa biex tgħin lil dawk li jridu jixtru l-ewwel proprjeta’ tagħhom mingħand il-privat.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors