News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

Il-Budget u l-izviluppaturi

Il-Kunsill tal-Malta Developers Association ltaqa’ nhar il-Hamis 28 ta’ Ottubru u iddiskuta il-provedimenti tal-bagit illi jolqtu s-settur ekonomiku li huma jaghmlu parti minnu.

Filwaqt illi l-Assocjazzjoni tapprezza id-diffikoltajiet illi l-Gvern ghandu fl-isforzi tieghu biex inaqqas id-deficit, fis-sitwazzjoni li jinsab illum is-suq tal-bejgh tal-proprjeta’, l-Assocjazzjoni thoss li ma kienx opportun illi jkomplu jizdiedu l-ispejjez ghall-industrija tal-bini permezz ta’ zidiet fit-taxxi fuq il-fuel u taxxa gdida fuq is-siment.

Meta wiehed iqis ukoll iz-zidiet esagerati fit-tariffi tal-MEPA mhabbra dan l-ahhar, wiehed ma jistax ma jikkonkludix li l-Gvern qed jghabbi l-industrija tal-bini b’hafna pizijiet finanzjarji li bilfors iwasslu ghal prezzijiet oghla tal-proprejeta’ ghad-detriment ta’ min ikun xerrej potenzjali.

Fuq kollox, l-Assocjazzjoni hi preokkupata hafna bil-pjani tal-gvern li matul is-sena d-diehla behsiebu jigbor mit-taxxa tal-boll €10 miljuni aktar milli hu stmat li se jigbor din is-sena. Fil-klima tas-suq prezenti, dan iwassal lill-Assocjazzjoni tikkonkludi li l-Gvern sejjer arbitrarjamnet jgholli l-istmi tal-proprjeta’ li tkun nbieghet u japplika t-taxxa fuq valur hafna oghla minn dak tas-suq korrenti. B’hekk sejjer jintaxxa ingustament id-differenza bejn il-valur iddikjarat u xi valur immaginarju li ma jirrispetteax ir-realtajiet tal-lum.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors