News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

Id-dritt ta’ proprjetà ma jinkludix id-dritt ta’ veduti fuq proprjetajiet ta’ terzi – MDA

Il-Malta Developers Association (MDA) tirreferi għal rapporti fil-media dwar studju ambjentali (Environmental Planning Statement – EPS) sottomess lill-MEPA dwar żvilupp propost fuq tlett siti ħdejn xulxin fl-inhawi magħrufa bhala Ta’ Masrija, limiti tal-Mellieħa.

L-MDA taqbel totalment mal-istqarrija illi s-Sistema ta’ Ippjanar ma tistax tkun mistennija tipprotegi veduti gawduti minn sidien ta’ proprjetà minn fuq proprjetajiet ta’ terzi. Fil-fatt l-hekk imsejjaħ ‘dritt għal veduti’ qatt ma kien parti mid-dritt tal-proprjetà f’Malta u qatt ma kien protett minn xi sistema ta’ ppjanar, inkluż dik prevalenti llum fil-pajjiż.

F’dan il-każ, is-siti in kwestjoni huma fiż-żona ta’ żvilupp u għaldaqstant l-applikazjonijiet għal żvilupp għandhom ikunu ikkonsidrati skond il-parametri li japplikaw għas-sit.

Mingħajr ma tidhol fil-meriti speċifiċi tal-applikazzjonijiet partikolari involuti fil-każ, l-MDA issostni dawn il-prinċipji li għandhom japplikaw għal siti bħal dawk fl-inħawi Ta’ Masrija, fil-Mellieħa:

1. Id-dritt tal-proprjetà ma jinkludix id-dritt ta’ veduti fuq proprjetajiet ta’ terzi.
2. Permessi għal siti f’arei għal żvilupp għandhom ikunu kkonsidrati mill-MEPA bħala tali u żmien twil ħafna fl-ipproċessar ta’ tali applikazzjonijiet ma jista qatt ikun ġustifikat.
4. Id-dritt ta’ żviluppaturi għal permessi ta’ żvilupp m’għandux ikun soġġettat għal konsiderazzjonijiet ta’ provista u domanda fis-suq tal-proprjetà għaliex huma biss l-iżviluppaturi konċernati li jissograw flushom f’proġetti ta’ żvilupp. Il-MEPA ma hix – u m’għandhiex – tassumi r-rwol ta’ regulator li jindaħal fis-suq ħieles billi timponi restrizzjonijiet bażati fuq konsiderazzjonijiet ta’ suq flok fuq konsiderazzjonijiet ta’ ippjanar.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors