News

MDA insists its Budget proposals as agreed before general election

Saturday, September 16th, 2017

The Malta Developers Association presented a substantial document with concrete proposals for Budget 2018, some of which can be implemented immediately.

MDA President Sandro Chetcuti, who headed a delegation of Council members, augured that the Prime Minister and his Government would continue to achieve further progress and success in its endeavours to take the country to the next level. He praised Government’s initiatives that have truly brought the best of times in terms of employment and a booming economy.

Read more »

Both PN leadership contenders request meeting with MDA

Sunday, September 10th, 2017

The two Nationalist Party leadership contenders, Dr Adrian Delia and Dr Chris Said, held separate meetings with the Malta Developers Association Council. The meetings, held at the request of the two candidates, turned out to be two long, fruitful discussions.

Both Dr Delia and Dr Said acknowledged the good work of the MDA and its highly valid contribution to the country.

Read more »

older news

Id-dritt ta’ proprjetà ma jinkludix id-dritt ta’ veduti fuq proprjetajiet ta’ terzi – MDA

Il-Malta Developers Association (MDA) tirreferi għal rapporti fil-media dwar studju ambjentali (Environmental Planning Statement – EPS) sottomess lill-MEPA dwar żvilupp propost fuq tlett siti ħdejn xulxin fl-inhawi magħrufa bhala Ta’ Masrija, limiti tal-Mellieħa.

L-MDA taqbel totalment mal-istqarrija illi s-Sistema ta’ Ippjanar ma tistax tkun mistennija tipprotegi veduti gawduti minn sidien ta’ proprjetà minn fuq proprjetajiet ta’ terzi. Fil-fatt l-hekk imsejjaħ ‘dritt għal veduti’ qatt ma kien parti mid-dritt tal-proprjetà f’Malta u qatt ma kien protett minn xi sistema ta’ ppjanar, inkluż dik prevalenti llum fil-pajjiż.

F’dan il-każ, is-siti in kwestjoni huma fiż-żona ta’ żvilupp u għaldaqstant l-applikazjonijiet għal żvilupp għandhom ikunu ikkonsidrati skond il-parametri li japplikaw għas-sit.

Mingħajr ma tidhol fil-meriti speċifiċi tal-applikazzjonijiet partikolari involuti fil-każ, l-MDA issostni dawn il-prinċipji li għandhom japplikaw għal siti bħal dawk fl-inħawi Ta’ Masrija, fil-Mellieħa:

1. Id-dritt tal-proprjetà ma jinkludix id-dritt ta’ veduti fuq proprjetajiet ta’ terzi.
2. Permessi għal siti f’arei għal żvilupp għandhom ikunu kkonsidrati mill-MEPA bħala tali u żmien twil ħafna fl-ipproċessar ta’ tali applikazzjonijiet ma jista qatt ikun ġustifikat.
4. Id-dritt ta’ żviluppaturi għal permessi ta’ żvilupp m’għandux ikun soġġettat għal konsiderazzjonijiet ta’ provista u domanda fis-suq tal-proprjetà għaliex huma biss l-iżviluppaturi konċernati li jissograw flushom f’proġetti ta’ żvilupp. Il-MEPA ma hix – u m’għandhiex – tassumi r-rwol ta’ regulator li jindaħal fis-suq ħieles billi timponi restrizzjonijiet bażati fuq konsiderazzjonijiet ta’ suq flok fuq konsiderazzjonijiet ta’ ippjanar.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors