News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

Energy performance certificates depend on build quality

The Malta Developers Association refers to the recent press release issued by Flimkien Għal Ambjent Aħjar (FAA) in which it accused MEPA of “appeasing developers” by failing to require new developments to have energy performance certificates.

The issue of energy performance certificates is not within MEPA’s remit since they are not part of the planning regime. These certificates are issued by professionals accredited by the Malta Resources Authority after buildings are completed. Contrary to what FAA implies, there is no obligation on MEPA’s part regarding energy performance certificates at the planning or permit stage.

The allegation that MEPA is somehow “appeasing developers” because it is not asking for these certificates at permit stage when these cannot be issued at this stage, is reckless and untruthful, and was resorted to so as to fit in with FAA’s imaginary pre-conceived idea that MEPA is pursuing some “appeasement policy” favouring developers.

To arrive at this ‘conclusion’, FAA has completely ignored the existing legislation regarding energy performance certificates – a clear indication of the amateurish way with which FAA approaches issues that concern it.

11 June, 2014

———————

Il-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ ‘energy performance’ jiddependi fuq il-kwalità tal-binja

Il-Malta Developers Association (MDA) tirreferi għall-istqarrija li ħarġet Flimkien Għal Ambjent Aħjar (FAA) dan l-aħħar fejn akkużat il-MEPA li qed “taġevola l-iżviluppaturi” peress li naqset titlob biex żviluppi ġodda jkollhom ċertifikat ta’ energy performance.

Il-kwistjoni ta’ ċertifikati ta’ energy performance ma taqax taħt il-MEPA peress li mhumiex parti mir-regime tal-ippjanar. Dawn iċ-ċertifikata huma maħruġa minn professjonisti akkreditati mill-Awtorità Maltija tar-Risorsi (MRA) wara l-bini jkun lest. Il-kuntrarju ta’ dak li timplika l-FAA, il-MEPA mgħandiex obbligu titlob ċertifikati ta’ energy performance fl-istadju tal-ippjanar jew tal-permess.

L-allegazzjoni li l-MEPA qegħda b’xi mod “taġevola l-iżviluppaturi” peress li mhix qed titlob għal dawn iċ-ċertifikati fl-istadju ta’ permess meta dawn ma jistgħux jinħarġu f’dan l-istadju, hi traskurata u mhix veritiera, u intużat biex taqbel mal-idea imaġinarja li waslet għaliha minn qabel li l-MEPA għandha “policy biex taġevola” l-iżviluppaturi.

Biex tasal għad din il-‘konklużjoni’, FAA injorat kompletament il-leġislazzjoni li teżisti fuq iċ-ċertifikati ta’ energy performance – indikazzjoni ċara tal-mod dilettantesk li biha l-FAA tittratta kwistjonijiet li jikkonċernawha.

11 ta’ Ġunju, 2014

———————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors