News

Owners of 70 estate agency offices join MDA

Saturday, February 17th, 2018

Parliamentary Secretary for Planning and the Property Market Chris Agius today announced that he intends to finalise the White Paper on the regulation of estate agents with the Malta Developers association by the end of the first quarter of this year so that a draft Bill can be presented to Parliament.

Mr Agius was speaking during the launch of the Estate Agents Section (EAS) within the MDA, which represents the owners of 70 estate agent offices around Malta and Gozo. Since being appointed parliamentary secretary, he added that he had built a strong relationship with the MDA and was meeting the MDA board regularly to discuss how the sector can grow but also how to safeguard the environment.

Read more »

MDA offering assistance to members when applying for any type of work permit with Jobsplus

Wednesday, January 31st, 2018

Attention all MDA members.

We are pleased to announce that the MDA is offering assistance to its members when applying for any work permits with Jobsplus. This exclusive service will be offered at the offices of Malta Developers Association every Tuesday from 12.30pm to 3.00pm.

Kindly call on 2122 8184 to make an appointment.

718a8163-0c3d-4eed-b8a3-ebb39bfd751d logo

older news

A strong economy, a sound environment

Sandro Chetcuti confirmed for two-year term as MDA president

Malta Developers Association President Sandro Chetcuti stressed the new guiding theme of the MDA, A strong economy, a sound environment, at the fifth annual general meeting of the association where he was confirmed as president for a two-year term.

He stressed that the two go hand in hand. “You can never have a good economy, if you neglect the environment,” he told a packed audience at Le Méridien St Julians Hotel. He had before him Prime Minister Joseph Muscat, Opposition Leader Simon Busuttil, several government ministers, MPs from both sides of the House and many senior government officials.

DSC_4896 DSC_4959 DSC_4934 DSC_4881 DSC_4880

Mr Chetcuti mentioned that it was with great satisfaction that the MDA’s proposals had been accepted by the government and these had led to growth in the economy. Construction was one of the major pillars of the national economy. Property sales had increased year after year, going up from €1.2 billion in 2008 to over €2 billion last year.

The MDA is concerned about the environment. “We want to work within the development boundaries,” he affirmed. It was looking long term in accepting the DC15 which for the first time since 1990 was reducing the building footprint substantially in development zones.

He also stressed the need to lessen bureaucracy and for the members to be given straight answers in as short a time as possible when there are building applications.

Prime Minister Dr Muscat said that in its latest analysis on Malta the European Commission is stating that this year the country’s economy is going to expand the third largest growing economy in the EU. By the end of its current term the government would have eliminated the debt accumulated by the previous three administrations.

He praised the MDA for its foresight in accepting the new DC15 and committed to streamline bureaucracy by creating new authorities following the separation of planning and environment, along with a new authority for the former Lands Department.

A new approach is being taken through the creation of a corporation for the massive development that is expected in St George’s Bay and also in Mriehel through a public private partnership. Government is taking on valid suggestions of the Opposition on the management of open spaces, but it is also clamping down on enforcement.

Government has lowered stamp duty for developments in UCAs and is pushing for a three-year limit on inherited properties to ensure that what needs to be sold will not be held up by heirs who do not wish to co-operate.

Opposition leader Dr Busuttil spoke on the importance of the environment and how the Opposition was coming up with proposals to ensure it can move hand in hand with sustainable development in the country.

The party believes on creating incentives for more responsible, innovative and efficient use of land, including new spaces below ground and is conducting extensive public consultation on how this should be brought about.

The meeting was also addressed by Mr Carmel Cacopardo from Alternattiva Demokratika and David Curmi from Trade Malta.

5 February, 2016

———————

Ekonomija b’saħħitha, ambjent sod

Sandro Chetcuti ikkonfermat għal terminu ta’ sentejn għal president tal-MDA

Il-President tal-Malta Developers Association (MDA), Sandro Chetcuti, emfasizza it-tema ġdida li għandha l-MDA, Ekonomija b’saħħitha, ambjent sod, fil-ħames laqgħa ġenerali annwali tal-assoċjazzjoni meta ġie kkonfermat għal president għas-sentejn li ġejjin.

Dawn imorru id f’id. “Qatt ma jista’ jkollok ekonomija tajba jekk ma tagħtix każ l-ambjent,” qal quddiem udjenza ppakkjata fil-Lukanda Le Meridien San Ġiljan. Kellu quddiemu l-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, numru ta’ ministri tal-ġvern, Membri tal-Parlament miż-żewġ naħat tal-Kamra u għadd ta’ uffiċjali għolja tal-gvern.

Is-Sur Chetcuti semma li kien b’sodisfazzjon kbir li l-proposti tal-MDA ġew aċċettati mill-gvern, li rriżultaw fi tkabbir fl-ekonomija. Il-kostruzzjoni hi waħda mill-pilastri tal-ekonomija tal-pajjiż. Il-bejgħ tal-proprjetà żied minn sena għal oħra, u tela’ minn €1.2 biljun fl-2008 għal iktar minn €2 biljun is-sena l-oħra.

L-MDA tagħti każ bl-ambjent. “Irridu naħdmu fiż-żoni tal-iżvilupp,” hu qal. Qegħda tħares fuq perjodu twil ta’ żmien meta aċċettat id-DC15 li għall-ewwel darba mill-1990 iċċekken b’mod kbir il-footprint taż-żoni ta’ żvilupp.

Emfasizza wkoll il-ħtieġa ta’ inqas burokrazija u biex il-membri jingħataw risposta dritta fl-iqsar żmien possibli meta japplikaw għal permessi tal-bini.

Il-Prim Ministru Dr Muscat qal li fl-aħħar analiżi fuq Malta, il-Kummissjoni Ewropea qalet li din is-sena l-ekonomina tal-pajjiż ser tespandi u tkun it-tielet ekonomija bl-iktar tkabbir fl-UE. Sa l-aħħar ta’ dan il-gvern ser tiġi eliminat id-dejn li ġie akkumulat waqt l-aħħar tlett amministrazzjonijiet.

Faħħar l-MDA tal-viżjoni li biha aċċettat id-DC15 il-ġdid u mpenja ruħu biex ikun hemm streamlining fil-burokrazija permezz tal-ħolqien ta’ awtoritajiet ġodda wara ser jiġu separati l-ippjanar u l-ambjjent, flimkien ma’ awtorità ġdida li ser tieħu post id-Dipartiment tal-Artijiet.

Ser ikun hemm mod ġdid fl-iżvilupp mistenni fil-Bajja ta’ San Ġorġ u anki fl-Imrieħel permezz tal-ħolqien ta’ korporazzjoni u public-private partnership. Il-Gvern aċċetta s-suġġeriment validu tal-Oppożizzjoni fuq l-immaniġġjar ta’ spazji miftuħa, iżda ser jagħmel clampdown fuq l-infurzar.

Il-Gvern baxxa l-bolla fuq l-iżvilupp fl-UCAs u qiegħed jinsisti li jkun hemm limitu ta’ tlett snin fuq il-wirt ta’ proprjetajiet biex dak li għandu jinbiegħ ma jinżammx minn dawk il-werrieta li ma jixtiequx jikkoperaw.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Dr Busuttil tkellem fuq l-importanza tal-ambjent u kif l-Oppożizzjoni qiegħed joħroġ b’proposti biex jassikura li nistgħu nimxu id f’id bi żvillupp sostenibbli fil-pajjiż.

Il-partit jemmen li għandu joħloq inċentivi għall-użu iktar risponsabbli, inovattiv u effiċjenti tal-art, fosthom spazji ġodda taħt l-art, u qiegħed iwettaq konsultazzjoni pubblika wiesa fuq kif dan jista’ jseħħ.

Tkellmu waqt il-laqgħa ukoll is-Sur Carmel Cacopardo minn Alternattiva Demokratika u David Curmi minn Trade Malta.

5 ta’ Frar, 2016

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors